150 000 færre medlemmer i Den norske kirke siste tiår

Publisert:

I 2019 var det snaut 3,7 millioner medlemmer i Den norske kirke. Det er 150 000 færre medlemmer, eller en nedgang på nesten 4 prosent, siden 2010. Fra 2018 til 2019 har medlemstallet gått ned med nesten 40 000.

Nedgangen i antall medlemmer er relativt jevnt fordelt i bispedømmene, viser nye tall fra statistikken Den norske kirke. Fra 2010 til 2019 har Hamar den største prosentvise nedgangen med 6 prosent, mens Nidaros har den laveste med 2 prosent.

Figur 1. Medlemmer av Dnk, fordelt på bispedømme

2019 2015 2010
Oslo 445357 461662 468690
Borg 487792 497861 500023
Hamar 305237 315934 325904
Tunsberg 365169 376836 383743
Agder og Telemark 327686 337994 343557
Stavanger 333178 343130 342504
Bjørgvin 473109 486048 489044
Møre 208168 216003 219011
Nidaros 354414 361205 361532
Sør-Hålogaland 193498 200353 204961
Nord-Hålogaland 186242 192345 196508

Andel av befolkningen som var medlem i Den norske kirke har gått ned fra 73 prosent i 2015 til 69 prosent i 2019. Antall utmeldte øker i forhold til antall innmeldte. Med innmeldte så omfatter det de som er døpt i et annet kirkesamfunn og melder seg inn i Den norske kirke, og dem som melder seg inn etter å ha vært utmeldt tidligere. Man blir også medlem gjennom dåpshandlingen i Den norske kirke. Med utmeldte menes de som aktivt velger å melde seg ut.

Figur 2. Innmeldte og utmeldte av Dnk

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Innmeldte i Dnk 1101 1755 1161 1063 1047 1938 3147 2443 2096 3353
Utmeldte av Dnk 6570 7047 5258 5464 11003 15486 41024 15424 11877 19037

Det var ekstra mange utmeldinger i 2016, med over 40 000. Dette skyldes at Den norske kirke tok i bruk sitt nye digitale verktøy for inn- og utmelding for første gang dette året. For mer detaljerte tall som medlemstall fordelt på aldergrupper og befolkning er dette vist på Den norske kirkes egen medlemsstatistikk.

Nedgangen i antall medlemmer gjenspeiler seg i kirkelige tjenester som døpte og konfirmerte. Antall døpte har gått ned fra 41 000 i 2010 til 28 000 i 2019. Antall konfirmerte har i samme periode gått ned fra 42 000 til 35 000.

Figur 3. Døpte og konfirmerte

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Døpte 41100 39958 38357 36572 35051 34116 32561 30331 28597 28011
Konfirmerte 41981 42556 41186 40054 40253 39527 37420 35519 35248 34513

Døpte (antall)

Fra og med 2016 ble det innført nytt grunnlagstall for antall døpte. Tidligere dåpstall omfattet utførte dåpshandlinger i soknet aggregert til kommunenivå og videre til landstall, mens nytt dåpstall omfatter døpte i soknet aggregert opp.

Mens medlemstallene for Den norske kyrkje har gått ned i perioden 2010 til 2019 viser tall for statistikken Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja at Medlemmer i andre kristne trossamfunn som mottar offentlig støtte har hatt en økning i samme periode. Fra 246 000 i 2010 til 366 000 i 2019. En økning på 120 000 medlemmer, eller nesten 50 prosent.

Faktaside

Kontakt