Kirkekonfirmasjon synker i popularitet

Publisert:

Aldri er det registrert så få 15-åringer som har valgt kirkekonfirmasjon som i 2018. Samtidig har humanistisk konfirmasjon hatt et oppsving de siste årene.

– De siste 10 årene har andelen som konfirmerer seg i Den norske kirke, sunket jevnt og trutt. Særlig siden 2011 ser vi en bratt nedgang i andelen som velger kirkekonfirmasjon.

Det sier Øyvind Bolsgård, seniorrådgiver i seksjon for utdannings- og kulturstatistikk i SSB. Han har sett nærmere på statistikken Den norske kirke, og finner en tydelig trend: Kirkekonfirmasjon synker i popularitet.

56 prosent av 15-åringene ble konfirmert i Den norske kirke i 2018, viser foreløpige KOSTRA-tall. Det er den laveste andelen som er registrert noensinne. Til sammenligning valgte 68 prosent av 15-åringene kirkekonfirmasjon i 2001, da målingene begynte.

Figur 1. Konfirmerte i Den norske kirke, i prosent av 15-åringer

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prosent 68.3 67.7 67.2 67.5 66.3 66.7 67.1 66.2 65.8 65.3 65.2 64.0 63.6 62.9 61.5 60.0 57.9 56.2

Flere humanistiske konfirmasjoner

Den samme nedgangen finner vi derimot ikke i tall fra Human-Etisk Forbund. Disse viser at andelen som velger humanistiske (tidligere kalt borgerlige) konfirmasjoner, har økt de siste årene. I 2019 har de faktisk rekordmange humanistiske konfirmanter. Likevel er det fremdeles tre ganger flere som konfirmerer seg i Den norske kirke. I 2018 ble 19 prosent av 15-åringene konfirmert i Human-Etisk Forbund.

Figur 2. Konfirmerte i Human-Etisk Forbund, i prosent av 15-åringer

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prosent 15.9 16.2 16.7 16.8 16.3 16.6 16.4 15.8 15.6 15.3 15.6 15.6 15.6 15.5 16.2 16.6 17.3 18.6

Dalende kirkedeltakelse

At konfirmasjon i kirken velges bort, er ikke en enestående trend i kirkestatistikken.

– Vi ser at flere melder seg ut av kirken, færre går til gudstjeneste og færre døpes og gifter seg i kirka, sier Bolsgård.

Han forteller at det i fjor for første gang faktisk var flere som giftet seg borgerlig enn kirkelig. Også andelen døpte har sunket betraktelig. Mens 73,9 prosent av alle fødte barn ble døpt i 2006, hadde andelen dalt til 51 prosent i 2018. Det var også vanligere å gå i kirken før. På begynnelsen av 1990-tallet var gudstjenestebesøket på nær 7,5 millioner årlig. Dette antallet sank i løpet av 2000-tallet, og var i 2018 nede på nær 5,3 millioner deltakere – til tross for at folketallet har økt i samme periode.

Flest kirkekonfirmanter i Sogn og Fjordane

Fylket med desidert høyest andel 15-åringer som konfirmerer seg i Den norske kirke, er Sogn og Fjordane. Hele 82 prosent av fylkets 15-åringer valgte kirkekonfirmasjon i 2018. Også i Møre og Romsdal og Oppland står kirkekonfirmasjon sterkt – her var andelene henholdsvis 74 og 69 prosent. Oslo er fylket med den laveste andelen – bare 27 prosent av 15-åringene i Oslo ble konfirmert i kirken i fjor.

Figur 3. Konfirmert i Den norske kirke, fordelt på fylkene, i prosent av 15-åringer. 2018

Andel konfirmerte av 15-åringer (prosent) 2018
Oslo 27.3
Akershus 47.4
Vestfold 48.5
Buskerud 49.8
Vest-Agder 50.8
Østfold 51.9
Telemark 57.3
Aust-Agder 58.1
Hedmark 61.4
Rogaland 61.6
Nordland 64.4
Hordaland 64.7
Trøndelag 65.5
Finnmark Finnmárk 65.6
Troms Romsa 66.3
Oppland 69.3
Møre og Romsdal 74.0
Sogn og Fjordane 82.0

 

Kontakt