130932
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/srjakt/aar
130932
Flere felte ryper
statistikk
2014-08-11T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
srjakt, Småvilt- og rådyrjakt, felte dyr, rypejakt, rypejegere, rådyrjakt, småvilt (for eksempel ringdue, hare, ender)Jakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser felte småvilt og rådyr. 152 000 ryper, 44 000 ringduer, 14 500 orrfugl 13 600 stokkender og 2 800 kanadagjess ble skutt i jaktåret 2013/14.

Småvilt- og rådyrjakt2013/2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere felte ryper

Totalt ble 152 000 ryper skutt i løpet av jaktåret 2013/2014. Det er en oppgang på 26 prosent fra foregående jaktår, som hadde rekordlavt utbytte.

Antall felte rådyr og utvalgte småviltarter
AntallProsent
2013-20142012-2013 - 2013-20142008-2009 - 2013-2014
Lirype99 85028,8-34,9
Fjellrype51 70021,9-27,8
Storfugl7 40026,9-37,5
Orrfugl14 6200,4-46,6
Ringdue43 6903,0-18,0
Stokkand13 6006,0-18,4
Hare15 49011,2-33,5
Rødrev21 450-9,5-7,1
Rådyr25 710-3,7-16,1

Jaktåret 2013/2014 er det nest dårligste "rypeåret" vi har hatt – til tross for at det ble skutt en fjerdedel flere fugler enn året før. Dette henger sammen med at jaktåret 2012/2013 var det dårligste "rypeåret" siden statistikken ble startet i 1971/1972. Jaktutbyttet har like fullt økt i alle fylker, og i noen fylker har det vært betydelig oppgang. Det ble felt 100 000 liryper og 52 000 fjellryper. Det utgjør en oppgang fra foregående jaktår på henholdsvis 29 og 22 prosent.

Den store nedgangen de siste årene kan skyldes flere forhold. Som en følge av mindre bestander har rypa blitt fredet mange steder, eller antallet jegere er blitt begrenset. Det er også innført kvoter for hvor mye som kan felles. I tillegg til minkende rypebestand kan derfor også mindre jakttrykk forklare noe av nedgangen i rypejaktutbyttet.

Fordobling av utbyttet i Sør-Trøndelag

I Sør-Trøndelag ble nær 16 000 ryper skutt, og utbyttet ble nær fordoblet fra jaktåret før. I Troms ble det felt om lag 26 000 ryper. Dermed er Troms fortsatt det fylket hvor flest ryper må bøte med livet under jakta. Med 8 100 fugler var Karlsøy i Troms den kommunen hvor det ble skutt flest ryper i 2013/2014. Etter Karlsøy fulgte Lierne i Nord-Trøndelag og Tromsø som hver hadde i overkant av 4 000 felte ryper.

I Finnmark ble det skutt om lag 23 000 ryper, en økning på 35 prosent fra foregående jaktår. Tidligere har Finnmark ligget på topp, og går en tilbake til jaktåret 2005/2006, var utbyttet i vårt nordligste fylke på over 100 000 ryper.

Fem jaktdager i snitt

Rypejegerne jaktet i gjennomsnitt fem jaktdager sist jaktår. Gjennomsnittlig utbytte per jaktdag var 0,7 ryper. 69 prosent av jegerne jaktet mellom én og fem dager, mens 4 prosent var ute med hagla mer enn 15 dager.

Flere felte storfugl

Til sammen falt 7 300 storfugl og 14 500 orrfugl for menneskehånd i jaktåret 2013/2014. Utbyttet av storfugl gikk opp med 25 prosent, noe som hovedsakelig skyldes økt utbytte i Hedmark. Her ble 2 600 storfugl felt sist jaktår. Dette er over 60 prosent flere enn jaktåret før. For orrfugl var fellingstallet på nivå med foregående jaktår.

44 000 ringduer skutt

Etter fjellrype er ringdue blant de småviltartene det skytes mest av, og sist jaktår ble det felt 44 000 slike duer. I hvert av fylkene Østfold, Akershus og Hedmark ble om lag 8 000ringduer tatt ut.

Stabil jakt på stokkender

Blant de jaktbare andefuglene er stokkand den arten det felles mest av. I 2013/2014 ble det skutt 13 600 stokkender, noe som er på nivå med foregående jaktår. Videre ble det felt 11 500 ærfugl. En stor andel av disse ble tatt av dage på Hvaler og i Fredrikstad hvor henholdsvis 4 000 og 2 000 fugler ble skutt. Også de fleste svartendene ble skutt i disse kommunene. Av i alt 3 200 felte svartender ble 1 700 tatt på Hvaler og 900 i Fredrikstad.

Flere felte grågjess

Totalt ble det skutt 15 700 grågjess, som innebærer en oppgang på 15 prosent fra året før. Av kanadagås og kortnebbgås ble det felt henholdsvis 2 800 og 2 000 fugler.

Liten nedgang for rådyr

I alt ble 25 700 rådyr skutt i 2013/2014. Det er en nedgang på 1 000 dyr fra jaktåret før. Flest rådyr ble felt i Sarpsborg med knapt 500 dyr og i Larvik med 450 dyr. På Vega i Nordland ble det skutt om lag 400 dyr, og det gjør øykommunen til den tredje største rådyrkommunen i 2013/2014.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB