Jordbruksareal og husdyr (opphørt)31. juli 2012, førebelse tal

Innhald

Arkiv for Jordbruksareal og husdyr (opphørt) - årleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
26. november 2012 31. juli 2012 Jordbruksarealet minkar
17. november 2011 31. juli 2011 Nedgang i jordbruksarealet
22. november 2010 31. juli 2010 Mindre fulldyrka jordbruksareal
17. november 2009 31. juli 2009 Små endringar i jordbruksarealet
26. november 2008 31. juli 2008 Kveite på 30 prosent av kornarealet
26. november 2007 31. juli 2007 Rekordstort kveiteareal
27. november 2006 31. juli 2006 Færre mjølkekyr - fleire ammekyr
14. februar 2006 31. juli 2005 Auke i arealet av eng til slått og beite
16. februar 2005 31. juli 2004 Auka kveiteareal
12. februar 2004 31. juli 2003 Rekordstort areal av kveite
7. mars 2003 31. juli 2002 Mindre korn - meir eng
13. februar 2002 31. juli 2001 Færre mjølkekyr og større bruk
6. februar 2001 31. juli 2000 Under 300 000 mjølkekyr

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB