17958_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jeja/arkiv
17958
Fortsatt flest småviltjegere
statistikk
2003-08-25T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jeja, Aktive jegere, jegere, småviltjegere, storviltjegere, jaktrapporteringJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Aktive jegere2002/2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt flest småviltjegere

I løpet av jaktåret 2002/03 betalte 192 000 personer jegeravgiften. Av disse rapporterte 144 500 i ettertid at de hadde jaktet . Totalt deltok 95 100 på småviltjakt og 86 600 på hjorteviltjakt, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Antall jegere som deltok på en eller flere former for jakt, etter bostedsfylke. 2002/03

Andel av jegerne som jaktet småvilt eller hjortevilt, etter bostedsfylke. 2002/03

For jaktåret 2002/03 oppga i alt 95 100 jegere å ha vært på småviltjakt - medregnet bever, og dette utgjør 66 prosent av alle som jaktet dette jaktåret. Fortsatt er det flest småviltjegere i Akershus. Totalt 9 200 jegere fra dette fylket har svart at de jaktet småvilt. Fra Sør-Trøndelag og Nordland var det henholdsvis 8 700 og 7 700 småviltjegere.

Rundt 80 prosent av jegerne fra Oslo og de tre nordligste fylkene var på småviltjakt. Andelen småviltjegere var lavest i Sogn og Fjordane med bare 39 prosent.

Hjorteviltjegere

Totalt oppga 86 600 personer å ha jaktet hjortevilt, og dette tilsvarer 60 prosent av dem som var på jakt i 2002/03. Med hjorteviltjeger menes jeger som har jaktet på en eller flere av artene elg, hjort, villrein og rådyr. Flest hjorteviltjegere bor i Hedmark, hvor i alt 8 100 jegere hadde deltatt på denne typen jakt.

Andelen hjorteviltjegere var høyest i Sogn og Fjordane og Aust-Agder. Hele 85 prosent av jegerne fra disse fylkene svarte at de jaktet hjortevilt. I Telemark hadde 83 prosent jaktet hjortevilt. Lavest andel var det i Troms og Finnmark, med henholdsvis 34 og 28 prosent.

Andel jegere på småviltjakt eller hjorteviltjakt. 2002/03

Mange jegere tro mot en jaktform

Ved å se på antall jegere som enten bare har jaktet hjortevilt eller bare småvilt, viser tallene at mange jegere holder seg til én av jaktformene. Av dem som hadde oppgitt å jakte småvilt, hadde 61 prosent bare jaktet småvilt. Av dem som jaktet hjortevilt, var det 57 prosent som bare jaktet hjortevilt.

Flest elgjegere i Hedmark

I alt svarte 56 600 personer at de var på elgjakt høsten 2002. Hedmark er landets største elgfylke målt i både antall fellingstillatelser og felte dyr ( http://www.ssb.no/emner/10/04/10/elgjakt/ ), og ikke overraskende er flest elgjegere bosatt her. Av hjorteviltjegerne fra Hedmark, oppga 85 prosent å ha jaktet elg.

Mange jakter rådyr

Etter elgen er rådyret fortsatt det hjorteviltet som flest jakter på. Totalt 36 900 jegere har oppgitt at de jaktet rådyr i jaktåret 2002/03. Av disse rapporterte 15 200 å ha felt ett eller flere rådyr ( http://www.ssb.no/emner/10/04/10/srjakt/ ). I overkant av 3 000 jegere bosatt i hvert av fylkene Østfold, Akershus, Telemark og Vest-Agder har svart at de jaktet rådyr.

Hjortejegere

Siden begynnelsen av 1990-tallet har fellingskvotene på hjort steget kraftig. Hjorten brer seg til nye områder av landet, og stadig flere jaktfelt og kommuner åpner for hjortejakt. ( http://www.ssb.no/emner/10/04/10/hjortejakt/ ). Totalt meldte 28 600 jegere å ha jaktet hjort høsten 2002. Flest hjortejegere er bosatt i de tre største hjortefylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland.

Færre villreinjegere

Villreinen er den arten som færrest jegere har mulighet til å jakte på. Her er fellingsretten stort sett knyttet til den enkelte jeger, og da blir det begrenset hvor mange som får anledning til å jakte ( http://www.ssb.no/emner/10/04/10/reinjakt/ ). I alt jaktet 9 600 jegere på de 11 350 villreinene som det var gitt tillatelse til å felle høsten 2002. Dette representerer en nedgang på 650 jegere fra året før. En mulig årsak til denne nedgangen er at fellingskvoten på villrein ble redusert med nærmere 2 500 dyr høsten 2002.

Tabeller: