17892
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortejakt/arkiv
17892
Ny fellingsrekord for hjortejakta
statistikk
2010-03-26T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortejakt, Hjortejakt, felte hjort, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Hjortejakt2009/2010, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ny fellingsrekord for hjortejakta

I alt 37 700 hjorter ble felt i løpet av jakta høsten 2009 og vinteren 2010, en økning på 2 000 dyr fra året før. For andre år på rad er hjortejakta større enn elgjakta.

Antall felte hjorter per 10 km² tellende jaktareal. Kommune. 2009*

Antall felte hjorter. 1952-2009*

Av en total fellingskvote på nærmere 51 000 dyr ble 74 prosent skutt. De siste årene har fellingsprosenten økt for hjort, mens den har gått noe tilbake for elg. Antall fellingstillatelser har aldri vært høyere enn i 2009 og økte med over 2 500 dyr fra året før.

Nesten hver tredje hjort ble felt i Sogn og Fjordane

Også denne gang ble det felt flest hjorter i Sogn og Fjordane. I alt ble 11 600 dyr av en kvote på snaut 14 700 rapportert felt. Sammenliknet med året før var dette en økning på vel 320 dyr. I de to andre store hjortefylkene, Møre og Romsdal og Hordaland, ble det skutt henholdsvis 10 900 og knappe 7 600 hjorter. Her var økningen fra året før på henholdsvis 650 og snaut 670 dyr.

Nedgang i Oppland

Fellingstallene økte i de fleste fylkene hvor det ble jaktet på hjort, men Oppland hadde nedgang. I Nordland og Akershus var antallet tilnærmet det samme som året før. Selv om det sakte, men sikkert blir mer hjort på Østlandet, er det bare noen få prosent av utbyttet som felles der.

Ser vi på fylkene på Østlandet og Sørlandet, ble det felt flest hjorter i Telemark og Oppland, med henholdsvis 490 og drøyt 470 dyr.

Kommuner med flest felte hjorter. 2009*
Kommune Antall felte hjorter
Kvinnherad 1 184
ørsta  941
Hitra  938
Aure  931
Fjaler  809
Vindafjord  807
Gaular  781
Flora  750
Bremanger  717
Stryn  713

Kvinnherad på topp

Kvinnherad i Hardanger var den kommunen hvor det ble felt flest hjorter, i alt 1 184 dyr.

Deretter fulgte Ørsta på Sunnmøre og Hitra i Sør-Trøndelag med et fellingstall på henholdsvis 941 og 938 dyr.

Flere hjortejegere

Til sammen 37 700 personer jaktet hjort i jaktåret 2008/09, en økning på 2 900 fra året før. Se egen statistikk over jegere på jakt .

Fellingsprosent

Fellingsprosenten viser hvor stor prosentvis andel av de tillatt felte dyrene som blir felt.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB