17874
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortejakt/arkiv
17874
Nytt rekordår for hjortejakta
statistikk
2008-03-07T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortejakt, Hjortejakt, felte hjort, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Hjortejakt2007, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nytt rekordår for hjortejakta

Det ble felt 32 600 hjorter i løpet av jakta 2007, en økning på 3 400 dyr fra 2006. Bortimot en tredjedel av dyrene ble felt i Sogn og Fjordane.

Felt hjorter. Prosentvis fordeling etter alder og kjønn. 1997 og 2007*

Antall felte hjorter. 1952-2007*

Av en total fellingskvote på 43 533 dyr ble 75 prosent skutt. Aldri har det vært lov å felle så mange dyr, og fellingsprosenten har heller aldri vært høyere. Fellingsprosenten viser hvor mange dyr som blir skutt i prosent av antall fellingstillatelser. Den påvirkes derfor like mye av størrelsen på kvoten som av antallet dyr som blir felt.

En av tre hjorter felt i Sogn og Fjordane

Også i år ble det felt flest hjorter i Sogn og Fjordane. I alt ble 10 539 dyr av en kvote på 12 570 rapportert felt. Sammenliknet med året før var det en økning på over 1 200 hjorter. Fellingsprosenten endte på 84. I de to andre store hjortefylkene, Møre og Romsdal og Hordaland, ble det skutt henholdsvis 9 204 og 6 313 hjorter. Her var økningen fra 2006 på henholdsvis 1 033 og 585 dyr.

Fellingstallene økte i alle fylkene det ble jaktet hjort, med unntak for Nordland, hvor det var en nedgang fra sju til fem felte dyr. Selv om det blir mer hjort på Østlandet, ble 85 prosent av dyrene skutt på Vestlandet og 10 prosent i Trøndelag. Med 427 felte hjorter var det Oppland som hadde flest felte dyr av fylkene på Sørlandet og Østlandet.

Flere hjortejegere

Til sammen 33 610 personer jaktet hjort høsten 2006, en økning på 1 200 fra året før. Se egen statistikk over jegere på jakt . På fem år har det blitt 6 000 flere hjortejegere.

Endring i rapporteringsenheten fra og med 2007/08

Fra og med jaktåret 2007/08 skal kommunene rapportere for det jaktarealet de administrerer, og ikke som tidligere år for arealet innenfor egen kommunegrense. Det fører til et brudd i den kommunevise statistikken for flere kommuner. Tidligere statistikk er ikke sammenlignbar for kommuner som setter bort administrasjonen av hele eller deler av jaktarealet, eller som administrerer jaktareal i andre kommuner enn tidligere. For hjortejakta berører disse endringene mer enn 30 kommuner, og de kan også berøre fylkestallene.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB