17876
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortejakt/arkiv
17876
Ny fellingsrekord for hjortejakta
statistikk
2007-03-08T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortejakt, Hjortejakt, felte hjort, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Hjortejakt2006, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ny fellingsrekord for hjortejakta

Det ble felt nær 29 200 hjorter høsten 2006, en økning på 1 500 dyr fra foregående år. Siden begynnelsen av 1990-årene er den årlige avskytningen nesten tredoblet.

Antall felte hjort. 1952-2006

Felt hjort. Prosentvis fordeling på alder og kjønn. 1996 og 2006

Høsten 2006 ble 70 prosent av en kvote på 41 859 dyr skutt. Det er den høyeste fellingskvoten som noen gang er gitt og den høyeste fellingsprosenten som noen gang er oppnådd. Fellingsprosenten viser hvor mange dyr som blir skutt i prosent av antall fellingstillatelser. Den påvirkes derfor like mye av størrelsen på kvoten som av antallet dyr som ble felt. De siste årene har fellingsprosenten økt gradvis for hjortejakta, mens den har minket for elgjakta. Hvis denne tendensen fortsetter, blir det felt mer hjort enn elg om få år. Se egen statistikk for elgjakta .

Høyest fellingstall i Sogn og Fjordane

Flest hjorter ble skutt i Sogn og Fjordane, hvor det i alt ble felt 9 313 dyr av en kvote på 12 458 hjorter. Det gir en fellingsprosent på 75. I de to andre store hjortefylkene - Møre og Romsdal og Hordaland - ble det felt henholdsvis 8 171 og 5 728 dyr. Fellingstallene økte for alle fylker med hjortejakt med unntak av Sør-Trøndelag og Vestfold. Den største prosentvise økningen hadde Hedmark, hvor det ble felt 102 hjorter - nesten dobbelt så mange som året før.

Antall felte hjort per 10 km² tellende jaktareal. 2006. Kommune

Kommuner med høyest
hjortefelling. 2006*
Kommune Antall felte hjort
1224 Kvinnherad  873
1617 Hitra  830
1160 Vindafjord  803
1449 Stryn  704
1576 Aure  697
1401 Flora  682
1520 ørsta  674
1438 Bremanger  596
1430 Gaular  568
1429 Fjaler  565

Flest hjorter felt i Kvinnherad

Kvinnherad i Hordaland er den kommunen hvor det ble felt flest hjorter høsten 2006. I alt 873 dyr ble skutt her. Like etter kommer Hitra og Vindafjord med henholdsvis 830 og 803 dyr. Målt etter antall felte hjorter per arealenhet lå Giske i Møre og Romsdal høyest med 30,7 felte hjorter per 10 km2 tellende jaktareal.

Antall hjortejegere

Høsten 2005 var det i alt 32 400 jegere som jaktet hjort. Se også egen statistikk over jegere på jakt .

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB