150483_tabell_201820_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeoppdrett/aar
150483_tabell_201820
statistikk
2014-10-30T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false
Statistikken viser utvikling i norsk akvakultur, og gir oversikt over fiskeoppdrett og oppdrett av skalldyr. Det ble omsatt oppdrettsfisk for 40 milliarder i 2013.

Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2013, endelige tall

Innhold

Akvakultur
Matfisk (tonn)AndelProsentFørstehåndsverdiProsent
2012 - 2013(Millioner kr)2012 - 2013
2013
I alt1 247 865100,0-5,540 48034,8
Laks1 168 32493,6-5,237 92235,7
Regnbueørret71 5525,7-4,22 29035,0
Røye:::::
Torsk3 7700,3-62,4120-42,8
Kveite1 3850,1-20,4107-19,5
Skalldyr2 3630,218,11319,7
Andre fiskearter:::::