Tabell

Akvakultur
Matfisk (tonn)AndelProsentFørstehåndsverdiProsent
2012 - 2013(Millioner kr)2012 - 2013
2013
I alt1 247 865100,0-5,540 48034,8
Laks1 168 32493,6-5,237 92235,7
Regnbueørret71 5525,7-4,22 29035,0
Røye:::::
Torsk3 7700,3-62,4120-42,8
Kveite1 3850,1-20,4107-19,5
Skalldyr2 3630,218,11319,7
Andre fiskearter:::::