257002_tabell_266918_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeoppdrett/aar-forelopige
257002_tabell_266918
statistikk
2016-06-02T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false
Statistikken viser utvikling i norsk akvakultur, og gir oversikt over fiskeoppdrett og oppdrett av skalldyr. Det ble solgt oppdrettsfisk for 46,7 milliarder i 2015.

Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2015, foreløpige tall

Innhold

Antall tillatelser i drift, personer i arbeid og arbeidsinnsats etter type produksjon og fylke. Laks og regnbueørret
I altMatfiskproduksjonKlekkeri og settefiskproduksjon
TillatelserPersonerTimeverk (1 000)TillatelserPersonerTimeverk (1 000)TillatelserPersonerTimeverk (1 000)
1Foreløpige tall.
20051 1433 0554 2979232 1813 1582208741 139
20061 1363 3534 8239092 3883 5792279651 244
20071 1573 7375 0759292 5373 6272281 2001 448
20081 1423 9195 5139222 7144 0482201 2051 465
20091 2044 2385 7349902 9304 2302141 3081 504
20101 2074 9326 4499943 4564 7912131 4761 658
20111 2255 3166 8671 0163 7845 0752091 5321 792
20121 2065 4267 1941 0063 9695 3642001 4571 830
20131 2085 5657 8631 0184 1776 0281901 3881 835
20141 2045 7598 1411 0154 2986 2391891 4611 902
201511 2496 2458 6111 0624 6586 6301871 5871 981
 
20151
Rogaland884525557431041014142145
Hordaland2231 4951 7621751 0891 33348406429
Sogn og Fjordane1084986229237050016128122
Møre og Romsdal15669099712644168630249312
Sør-Trøndelag1226331 05310547580617158247
Nord-Trøndelag994026388428645415116184
Nordland2199841 3881897321 04330252345
Troms - Romsa10859986199532753967106
Finnmark - Finnmárku9641364493::3::
Øvrige fylker30799225::5::