20280
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elvefiske/arkiv
20280
Auka laksefiske i elvane
statistikk
2011-01-28T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elvefiske, Elvefiske, elvar, fangst, fang og slepp, gjenutsetjingFiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Elvefiske2010, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auka laksefiske i elvane

Det blei fiska og avliva i alt 438 tonn laks, sjøaure og sjørøye i elvane i 2010. Det er 67 tonn, eller 18 prosent, meir enn i året før. I tillegg blei 61 tonn fanga og sleppt levande ut igjen.

Tallene for Tanavassdraget ble rettet 28. januar 2011 kl. 15.30.

Tallene fra 2010 for fisk som ble satt levende ut i elven igjen ble rettet 2. februar 2011.

Den avliva fangsten var fordelt på 382 tonn laks og 56 tonn sjøaure og sjørøye. Samanlikna med året før var det ein auke på 23 prosent for laks, og ein nedgang på 5 prosent for dei to andre fiskeslaga.

Elvefiske etter laks. 2001-2010. Tonn

Gjennomsnittsvekta for avliva laks gjekk ned frå 3,5 kilo i 2009 til 3,3 kilo i 2010. 32 prosent av laksen vog under 3 kilo, 36 prosent mellom 3 og 7 kilo og 32 prosent over 7 kilo.

Det har vore auke i dei fleste fylka. Størst auke hadde Finnmark og Møre og Romsdal, med høvesvis 28 og 12 tonn. Nordland og Vest-Agder hadde størst nedgang.

Elvefiske1 etter laks, sjøaure og sjørøye. Heile landet. 2008-2010. Tonn og 1 000 stk.
  2008 2009 2010 2008 2009 2010
  Tonn 1 000 stk.
I alt    482    370    438    169    144    167
             
Laks i alt  425  312  382  112 89  115
Under 3 kilo  106 87  122 61 52 70
Mellom 3 og 7 kilo  153  106  136 34 24 31
Over 7 kilo  166  118  123 18 13 13
Sjøaure og sjørøye 56 59 56 57 55 53
1  Omfattar ikkje fisk som er sleppt ut igjen.
Elvefiske1 etter laks, sjøaure og sjørøye. Fangst etter vektklasse og fylke. 2010. Kg
  Fangst i alt Laks Sjøaure og
sjørøye
  I alt Under 3 kg 3-7 kg Over 7 kg
Heile landet    437 848    381 782    122 201    136 184    123 397   56 065
østfold 2 454 2 433  183 1 251  999 21
Akershus og Oslo  808  487  179  300 8  321
Buskerud 14 356 12 587 1 606 5 454 5 526 1 769
Vestfold 7 994 7 729 1 337 3 553 2 839  265
Telemark 1 338 1 267  569  569  130 71
Aust-Agder  516  443  227  208 8 73
Vest-Agder 13 702 13 543 7 170 5 336 1 037  159
Rogaland 41 357 40 877 22 579 15 676 2 622  480
Hordaland 6 087 3 561 1 138 2 027  396 2 526
Sogn og Fjordane 17 217 13 751 4 452 6 318 2 981 3 465
Møre og Romsdal 42 242 37 888 15 090 16 223 6 575 4 354
Sør-Trøndelag 66 602 65 946 10 479 21 715 33 753  656
Nord-Trøndelag 38 610 36 155 12 128 10 704 13 323 2 455
Nordland 32 828 16 392 5 902 6 092 4 398 16 435
Troms Romsa 37 741 23 563 5 034 6 954 11 574 14 178
Finnmark Finnmárku  113 999  105 161 34 128 33 804 37 229 8 838
1  Omfattar ikkje fisk som er sleppt ut igjen.

Tana på topp

Tana med sideelvar var det viktigaste vassdraget i 2010, med ein fangst på 41,6 tonn2. Det er 12,8 tonn2 meir enn i 2009. Deretter følgde Gaula, Orkla, Altaelva og Namsenvassdraget. Rangeringa av elvane inkluderer både fangst som er avliva og fangst som er sett ut på nytt.

Elvefiske1 etter laks, sjøaure og sjørøye. Elvar/vassdrag med størst fangst. 2009 og 2010. Tonn og 1 000 stk.4
  2009 2010 2009 2010
  Tonn 1 000 stk.
Tanavassdraget2       28,8       41,6       9,7       11,9
Gaulavassdraget 31,8 41,1 5,6 8,1
Orkla 22,1 30,6 4,4 6,3
Altaelva 18,4 25,3 6,9 7,8
Namsenvassdraget 20,8 22,8 5,4 7,7
Målselvvassdraget 12,0 15,4 4,6 5,4
Tengs-, Bjerkreimselva 9,4 13,7 4,5 7,4
Reisavassdraget (Nordreiselva) 9,0 12,9 2,0 2,7
Drammenselva 9,6 12,2 1,7 2,6
Repparfjordelva m/Skaidijohka 7,8 10,7 3,1 3,6
1  Omfattar både avliva fisk og fisk som er sleppt ut igjen.
2  Tallene for 2010 ble rettet 28. januar 2011 kl. 15.30.
4  Tabellen ble rettet 3. februar 2011

Meir fang og slepp

Opplysningar om fisk som blei sett levande ut i elva igjen, blei for første gong registrert i 2009. Da gjaldt dette 10 100 fiskar, fordelt på 6 700 laks og 3 400 sjøaure og sjørøye. Tilsvarande tal for 2010 var 19 900 fiskar3, fordelt på 15 000 laks3 og 4 900 sjøaure/sjørøye3. Gaula og Orkla var dei viktigaste vassdraga for dette fisket, med respektive 2 2943 og 2 133 fiskar.

Sør-Trøndelag var det fylket der det blei sett ut igjen flest fisk, med 4 062 laks og 567 sjøaure. Deretter følgde Finnmark, Nordland og Sogn og Fjordane.

Gjennomsnittsvekta for fisk som blei sleppt ut igjen var 3,8 kg for laks og 0,9 kg for sjøaure og sjørøye.

Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye. Fangst som blei sleppt ut igjen, etter vektklasse og fylke. 2010. Kg
  Fangst i alt Laks Sjøaure og
sjørøye
  I alt Under 3 kg 3-7 kg Over 7 kg
Heile landet      61 051      56 831 13 665      16 987      26 180      4 219
østfold  389  381 59  209  113 8
Akershus og Oslo  257 61 33 28 0  196
Buskerud 0 0 0 0 0 0
Vestfold  581  544 89  288  167 38
Telemark 20 2 2 0 0 17
Aust-Agder 38 14 9 5 0 24
Vest-Agder 2 413 1 942 1 544  332 66  472
Rogaland 1 563 1 477  969  407  101 86
Hordaland 1 178  898  322  397  180  280
Sogn og Fjordane 5 857 5 160 1 232 2 646 1 282  697
Møre og Romsdal  384  244 88  102 54  140
Sør-Trøndelag 16 655 15 858 3 786 5 164 6 908  797
Nord-Trøndelag 1 891 1 767  888  645  234  124
Nordland 5 737 5 338 1 183 2 011 2 144  400
Troms Romsa 6 811 6 320  422  974 4 924  491
Finnmark Finnmárku 17 276 16 827 3 040 3 779 10 009  449

 

 

 

2  Tallene for Tanavassdraget ble rettet 28. januar 2011 kl. 15.30.
3  Tallene ble rettet 2. februar 2011

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB