20268
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elvefiske/aar
20268
Nedgang i laksefiske i elvane
statistikk
2005-01-27T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elvefiske, Elvefiske, elvar, fangst, fang og slepp, gjenutsetjingFiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Elvefiske2004, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i laksefiske i elvane

Det blei fiska i alt 404 tonn laks, sjøaure og sjørøye i elvane i 2004. Det er 176 tonn mindre enn i 2003, men likevel om lag på same nivå som på slutten av 1990-talet. Tana med bielvar er framleis det viktigaste vassdraget.

Fangsten var fordelt på 316 tonn laks og 89 tonn sjøaure og sjørøye. I forhold til året før var det ein nedgang på 33 prosent for laks og 16 prosent for dei to andre fiskeslaga.

Elvefiske etter laks. 1995-2004. Kilo

Gjennomsnittsvekta for laks var 3,3 kilo i 2004, det same som i 2003. 33 prosent av laksen vog under 3 kg, 39 prosent mellom 3 og 7 kg og 28 prosent over 7 kg. Tala for 2003 var respektive 37, 34 og 29 prosent.

Tana med bielvar er framleis det viktigaste vassdraget. I 2004 var fangsten berekna til 36 tonn. Dette er 50 tonn mindre enn i 2003 og 68 tonn mindre enn i 2002. Deretter følgjer Gaula, Namsen, Orkla og Numedalslågen.

Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye.
Heile landet. Tonn
  2000 2001 2002 2003 2004*
I alt  663      664      517      580      404
           
Laks i alt  557  571  423  474  316
Under 3 kg  255  221  127  177  104
Mellom 3 og 7 kg  185  205  162  158  124
Over 7 kg  117  145  134  139 88
Sjøaure og sjørøye  107 93 94  106 89
Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye. Elvar/
vassdrag med størst fangst. Tonn
  2000 2001 2002 2003 2004*
Tana med bielvar  122,8      129,2      104,0      86,1      35,8
Gaula 38,7 48,6 32,8 38,6 27,2
Namsen 31,5 30,8 20,7 27,8 18,4
Orkla 23,5 24,3 36,6 33,3 17,7
Numedalslågen 15,0 21,7 24,4 19,3 15,8
Drammenselva 8,8 10,4 10,2 15,9 13,7
Altaelva 14,0 13,9 14,8 15,1 12,1
Tengs-, Bjerkreimselva 14,3 14,9 12,1 14,1 10,6
Figgjo 11,3 8,5 2,3 8,6 8,5
Vefsnavassdraget 5,5 5,4 5,9 9,8 8,1
Elvefiske. Fangst etter vektklasse og fylke. 2004*. Kg
  Fangst i alt Laks Sjøaure og
sjørøye
  I alt Under 3 kg 3-7 kg Over 7 kg
Heile landet  404 400    315 767    104 265    123 745    87 757    88 632
østfold 1 022  975  226  381  368 47
Akershus og Oslo  652  123 66 42 15  529
Buskerud 15 243 13 807 1 333 5 283 7 191 1 436
Vestfold 15 750 15 309 2 679 8 369 4 261  442
Telemark 1 010  983  406  417  160 27
Aust-Agder 1 152  688  307  324 57  464
Vest-Agder 20 011 17 892 10 723 6 067 1 102 2 119
Rogaland 41 601 38 924 21 324 14 444 3 156 2 677
Hordaland 10 523 5 667 1 907 2 896  864 4 856
Sogn og Fjordane 25 819 16 455 5 348 7 679 3 428 9 364
Møre og Romsdal 26 150 18 874 8 958 7 204 2 712 7 276
Sør-Trøndelag 54 928 52 202 7 654 23 196 21 352 2 726
Nord-Trøndelag 40 448 36 537 8 815 17 054 10 668 3 911
Nordland 41 811 15 814 5 993 7 425 2 396 25 997
Troms 25 636 10 585 3 854 3 320 3 412 15 050
Finnmark Finnmárku 82 644 70 932 24 672 19 645 26 615 11 712

Reknar ein per fylke, kjem Finnmark og Sør-Trøndelag ut med størst fangst også i 2004. Til saman blei 34 prosent av elvefangsten teken i desse fylka.

Statistikken kjem ut årleg.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB