17870_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elgjakt/arkiv
17870
Liten økning i elgjakta
statistikk
2010-03-26T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elgjakt, Elgjakt, felte elg, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Elgjakt2009/2010, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten økning i elgjakta

I alt ble det felt i underkant av 36 000 elger under jakta høsten 2009 og vinteren 2010. Det er nesten 400 flere enn foregående jaktår. I Hedmark ble det skutt nærmere 8 100 elger, det høyeste antallet siden toppåret 1992.

Antall felte elger i Hedmark. 1980-2009*

Antall felte elger. 1952-2009*

Det var gitt tillatelse til å felle nærmere 44 400 dyr totalt, en økning på nesten 500 dyr fra året før. Fellingsprosenten havnet på 81, det samme som i jaktåret 2008/09. Etter rekordåret i 1992 har fellingsprosenten på landsnivå falt gradvis fra 89 prosent til dagens nivå.

Av de felte dyrene i jaktåret 2009/10 var 33 prosent kalver, 29 prosent halvannetåringer og 39 prosent voksne dyr. Det er tilnærmet samme fordeling som i de siste ti årene.

Flest elger felt i Hedmark

Hedmark er det viktigste elgfylket målt både etter felte dyr og tillatt felte dyr. I alt ble det gitt tillatelse til å felle snaut 9 100 elger, og knappe 8 060 ble skutt under jakta. Det er det nest høyeste antallet noensinne, og en økning på litt over 50 elger fra året før. Fellingsprosenten havnet på 89, som var det høyeste resultatet for alle fylkene. Etter Hedmark fulgte Nord-Trøndelag og Buskerud med henholdsvis 4 930 og om lag 3 160 felte dyr. I begge disse fylkene var det en liten økning fra året før. Også i Nordland og Troms økte fellingstallene fra forrige sesong, mens det var en klar tilbakegang i Finnmark. I Vestfold, Telemark og Agder-fylkene var det også en tilbakegang i fellingstallene.

Antall felte elger per 10 km² tellende jaktareal. Kommune. 2009*

Kommuner med høyest elgfelling. 2009*
Kommune Antall felte elg
Trysil 1 143
åmot  716
Steinkjer  704
Stor-Elvdal  680
Elverum  622
Ringerike  495
Aurskog-Høland  490
åsnes  465
Stjørdal  458
Rendalen  440

Trysil på topp

Blant kommunene ble det felt flest elger i Trysil i Hedmark. Med 1 143 felte elger lå kommunen et godt stykke foran en annen hedmarkskommune, Åmot, og Steinkjer i Nord-Trøndelag. Begge steder ble det skutt omkring 700 dyr.

Mange elgjegere

Selv om det nå blir felt flere hjorter enn elger, er det fremdeles mange flere elgjegere. Jaktåret 2008/09 var det 58 300 jegere som jaktet elg. Se egen statistikk om jegere på jakt .

Fellingsprosent

Fellingsprosenten viser hvor stor prosentvis andel av de tillatt felte dyrene som blir felt.

Tabeller: