17850_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elgjakt/arkiv
17850
Liten endring i utbyttet fra elgjakta
statistikk
2009-03-18T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elgjakt, Elgjakt, felte elg, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Elgjakt2008/2009, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten endring i utbyttet fra elgjakta

Det ble felt 35 600 elger under jakta høsten 2008 og vinteren 2009. Dette er tilnærmet det samme som året før. I Hedmark ble det skutt 8 000 elger, det høyeste antallet siden toppåret 1992.

Felte elger. Prosentvis fordeling etter alder og kjønn. 1998 og 2008*

Antall felt elger. 1952-2008*

Det var til sammen gitt tillatelse til å felle 43 897 dyr, en liten nedgang fra året før. Fellingsprosenten, som viser hvor stor andel av de tillatt felte dyrene som er felt, havnet på 81, en økning på 1 prosent fra året før.

Av de felte dyrene i jaktåret 2008/09 var 31 prosent kalver, 30 prosent halvannetåringer og 39 prosent voksne dyr. Det er tilnærmet den samme fordelingen som i de siste ti årene.

Flest elger felt i Hedmark

Hedmark er det viktigste elgfylket målt både etter felte dyr og tillatt felte dyr. I alt ble det gitt tillatelse til å felle 8 621 elger i dette fylket, og 7 981 ble skutt under jakta. Dette er det nest høyeste antallet noensinne, og en økning på litt over 100 elger fra året før. Fellingsprosenten havnet på 93, den høyeste i hele landet.

Etter Hedmark følger Nord-Trøndelag og Buskerud med henholdsvis 4 888 og 3 099 felte dyr. For Nord-Trøndelag er dette litt færre dyr enn året før, mens Buskerud hadde en økning i utbyttet på knapt 240 dyr.

Antall felte elger i Finnmark Finnmárku. 1993-2008*

I Akershus, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene var det nedgang i felte dyr fra året før. Også i Møre og Romsdal, Trøndelags-fylkene, Troms og Finnmark var det en liten nedgang.

Mange elgjegere

Selv om det nå blir felt like mange hjorter som elger, er det fremdeles mange flere elgjegere. I jaktåret 2007/08 var det 57 200 jegere som jaktet elg. Se egen statistikk om jegere på jakt .

Endring i rapporteringsenheten fra og med jaktåret 2007/08

Fra og med jaktåret 2007/08 har Direktoratet for naturforvaltning vedtatt at kommunene skal rapportere for det jaktarealet de administrerer og ikke, som tidligere år, for arealet innenfor egen kommunegrense. Det fører til et brudd i den kommunevise statistikken for flere kommuner. Tidligere statistikk er ikke sammenlignbar for kommuner som setter bort administrasjonen av hele eller deler av jaktarealet, eller som administrerer jaktareal i andre kommuner enn tidligere. For elgjakta berører disse endringene i overkant av 60 kommuner, og de kan unntaksvis også berøre fylkestallene. Siden kommunestatistikken ikke lenger er sammenlignbar fra år til år, publiserer vi heretter denne statistikken på fylkesnivå. Kommunetall kan fås på forespørsel.

Tabeller: