17852_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elgjakt/arkiv
17852
Økt utbytte under elgjakta
statistikk
2008-03-07T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elgjakt, Elgjakt, felte elg, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Elgjakt2007/2008, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt utbytte under elgjakta

Etter tre år med nedgang økte utbyttet fra elgjakta i jaktåret 2007/08. I alt ble det felt 35 600 elger, en økning på 600 dyr fra 2006/07.

Felt elg. Prosentvis fordeling på alder og kjønn. 1996 og 2007*

Antall felt elg. 1952-2007*

Det var til sammen gitt tillatelse til å felle 44 274 dyr, en nedgang på knapt 200 dyr fra året før. Fellingsprosenten havnet på 80, 1 prosentpoeng mer enn i 2006. Fellingsprosenten viser hvor stor andel av de tillatt felte dyrene som er felt.

Av de felte dyrene i jaktåret 2007/08 var 32 prosent kalver, 30 prosent halvannetåringer og 38 prosent voksne dyr. Det er tilnærmet den samme fordelingen som i de siste ti årene.

Flest elger felt i Hedmark

Hedmark er det viktigste elgfylket målt både etter felte dyr og tillatt felte dyr. I alt ble det gitt tillatelse til å felle 8 513 elger, og 7 868 ble skutt under jakta. Det er det nest høyeste utbyttet fra elgjakta noensinne, og 604 flere elger enn året før. Fellingsprosenten havnet på 92, den høyeste i hele landet. Etter Hedmark følger Nord-Trøndelag og Telemark med henholdsvis 4 926 og 3 047 felte dyr. For Nord-Trøndelag er dette litt over 100 færre dyr enn året før, mens Telemark hadde en liten økning i utbyttet etter flere år med nedgang.

I fylkene rundt Oslofjorden og i Agder-fylkene har det vært en nedgang i felte dyr fra året før. I Finnmark fortsetter veksten i utbytte. Finnmark passerte så vidt 800 felte elger, nesten dobbelt så mange som for ti år siden. Også de andre fylkene i Nord-Norge hadde økt utbytte sammenliknet med året før.

Antall felte elger i Finnmark Finnmárku. 1992-2007*

Mange elgjegere

Selv om det snart blir felt like mye hjort som elg, er det fremdeles mange flere elgjegere. Høsten 2006 var det 57 400 jegere som jaktet elg. Se egen statistikk om jegere på jakt .

Endring i rapporteringsenheten fra og med 2007/08

Fra og med jaktåret 2007/08 skal kommunene rapportere for det jaktarealet de administrerer, og ikke som tidligere år for arealet innenfor egen kommunegrense. Det fører til et brudd i den kommunevise statistikken for flere kommuner. Tidligere statistikk er ikke sammenlignbar for kommuner som setter bort administrasjonen av hele eller deler av jaktarealet, eller som administrerer jaktareal i andre kommuner enn tidligere. For elgjakta berører disse endringene i overkant av 60 kommuner, og de kan unntaksvis også berøre fylkestallene.

Tabeller: