17854_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elgjakt/arkiv
17854
Nedgang for elgjakta
statistikk
2007-03-08T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elgjakt, Elgjakt, felte elg, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Elgjakt2006, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang for elgjakta

I løpet av elgjakta høsten 2006 ble det felt under 35 000 elger, en nedgang på 1 000 dyr fra 2005. Ikke på ti år har det blitt felt færre elger. Den største nedgangen fant sted i Telemark og Nord-Trøndelag.

Felt elg. Prosentvis fordeling på alder og kjønn. 1996 og 2006

Antall felt elg. 1952-2006

I alt var det gitt tillatelse til å felle 44 460 elger høsten 2006, mot 45 100 høsten 2005. Fellingsprosenten havnet på 79 prosent i 2006, mot 80 prosent året før. Fellingsprosenten viser hvor mange dyr som blir skutt i prosent av antall fellingstillatelser. De siste årene har den falt gradvis fra 89 prosent i 1992. Hovedgrunnen til denne nedgangen er reduserte kvoter og redusert avskyting i de sørlige delene av landet og i Trøndelag.

Av de felte dyrene i 2006 var det 32 prosent kalver, 31 prosent halvannetåringer og 37 prosent voksne dyr. Denne fordelingen har vært bortimot uendret de siste ti årene.

Flest elger skutt i Hedmark

21 prosent av alle elgene som ble skutt høsten 2006, ble felt i Hedmark. Målt både i antall fellingstillatelser og i antall felte dyr er Hedmark landets største elgfylke. I alt ble det gitt tillatelse til å felle 7 962 dyr, og 7 284 av dem ble skutt. Det er 115 elger mer enn året før. Fellingsprosenten ble 91, den høyeste av alle fylkene. Etter Hedmark hadde Nord-Trøndelag og Telemark de høyeste fellingstallene. Her ble det skutt henholdsvis 5 039 og 3 025 elger. Det var likevel disse to fylkene som hadde den største nedgangen fra 2005.

Antall felte elger i Finnmark. 1992-2006

Antall felte elger per 10 km2 tellende jaktareal. Kommune. 2006

Økning i Finnmark

Elgjakta i Finnmark har økt betydelig de siste årene som en følge av en voksende elgstamme. Fellingstallene økte fra 298 dyr i 1993 til 755 dyr i 2006. Totalt ble det tildelt 1 015 fellingstillatelser i 2006, noe som gir en fellingsprosent på 74.

Trysil er landets største elgkommune

Trysil er den kommunen hvor det ble skutt flest elger. I alt var den tildelte kvoten på 1 083 elger, hvorav 1 082 ble skutt. Det gir en fellingsprosent på 100. På plassen etter Trysil kommer Steinkjer med 770 felte elger, og deretter Stor-Elvdal og Elverum med henholdsvis 664 og 496 skutte dyr. Fra 2005 er det Stor-Elvdal som har hatt den største økningen i antall felte dyr av alle kommunene. Målt etter antall felte elger per arealenhet lå Inderøy høyest med 18,3 felte elger per 10 km2 tellende jaktareal.

Kommuner med høyest
elgfelling. 2006*
Kommune Antall felte elg
0428 Trysil 1 082
1702 Steinkjer  770
0430 Stor-Elvdal  664
0427 Elverum  496
1714 Stjørdal  494
0425 åsnes  490
0402 Kongsvinger  450
0429 åmot  448
0221 Aurskog-Høland  433
0412 Ringsaker  424

Antall elgjegere

Blant de jaktbare hjorteviltartene er elgen det viltet som flest hjorteviltjegere jakter på. Høsten 2005 var det totalt 57 400 jegere som jaktet elg. Se også egen statistikk over jegere på jakt .

Tabeller: