17856
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elgjakt/arkiv
17856
Fortsatt nedgang for elgjakta
statistikk
2006-03-08T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elgjakt, Elgjakt, felte elg, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Elgjakt2005, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang for elgjakta

I løpet av elgjakta høsten 2005 ble det felt 36 000 elger, en nedgang på 700 dyr fra 2004. Hovedsakelig skyldes nedgangen lavere fellingskvoter på Østlandet. Lenger nord i landet fortsetter avskytningen å øke.

Felte elger. Prosentvis fordeling på alder og kjønn. 1995 og 2005

Antall felte elger. 1952-2005

Høsten 2004 var det en nedgang i avskytningen i flere av de store elgfylkene i Sør-Norge, mens det var en oppgang i de nordligste fylkene. Denne trenden fortsatte i 2005. I Oppland var det en nedgang på 4 prosent, mens avskytningen i Buskerud og Telemark ble redusert med om lag 10 prosent. I Hedmark derimot, ble det registrert en oppgang på 160 felte dyr selv om kvoten ble redusert med 60 dyr.

De siste årene har elgstammen i Finnmark vært i vekst, og det har resultert i økt avskytning. Høsten 2005 ble det gitt tillatelse til å felle 970 elger, og 730 ble skutt. Det var en økning på nær 100 dyr, eller 15 prosent, fra foregående høst. I Troms økte avskytningen med 5 prosent. Også i Trøndelagsfylkene og i Nordland ble det felt flere elger, men her var oppgangen mindre.

Antall felte elger per 10 km2 tellende jaktareal, etter kommune. 2005

Antall felte elger i Finnmark Finnmárku. 1993-2005

Elgjakta er utbredt

At elgjakta er utbredt i store deler av landet, illustreres ved antallet kommuner som har gitt tillatelse til å felle elg. Av landets 432 kommuner, var det 328 som hadde gitt tillatelse til å felle elg høsten 2005. Dette tilsvarer 76 prosent av kommunene.

En av fem elger felt i Hedmark

20 prosent av alle elgene som ble skutt høsten 2005 ble felt i Hedmark. Målt i både antall fellingstillatelser og felte dyr er Hedmark landets største elgfylke. I alt var det gitt tillatelse til å felle 7 800 dyr i Hedmark, og 7 200 av dem ble skutt. Det gir en fellingsprosent på 92, den høyeste fellingsprosenten av alle fylkene.

Trysil, landets største elgkommune

Fortsatt er Trysil landets største elgkommune. I overkant av 1 000 elger ble felt her. Etter Trysil følger Steinkjer og Stor-Elvdal med henholdsvis 815 og 601 felte dyr.

Kommuner med høyest
elgfelling. 2005*
Kommune Antall felte elger
0428 Trysil 1 034
1702 Steinkjer  815
0430 Stor-Elvdal  601
1714 Stjørdal  551
0425 åsnes  508
0427 Elverum  487
0817 Drangedal  478
0402 Kongsvinger  443
1738 Lierne  434
0429 åmot  426

Antall elgjegere

Blant de jaktbare hjorteviltartene er elgen det viltet som flest hjorteviltjegere jakter på. Høsten 2004 var det totalt 57 900 jegere som jaktet elg. Se også egen statistikk over jegere på jakt .

Elgjakt i Sverige og Finland

Selv om det årlig felles i underkant av 40 000 elger i Norge, er dette lite sammenliknet med våre naboland Sverige og Finland. I Sverige har avskytningen de siste årene ligget i overkant av 100 000 felte dyr, og i Finland ble det felt i om lag 68 000 elger i 2004.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB