17858
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elgjakt/arkiv
17858
Nedgang for elgjakta
statistikk
2005-03-03T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elgjakt, Elgjakt, felte elg, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Elgjakt2004, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang for elgjakta

Høsten 2004 ble det felt 36 770 elger - en nedgang på 1 800 dyr fra høsten 2003. Mye av nedgangen skyldes reduserte fellingskvoter i flere fylker.

Felte elger. Prosentvis fordeling på alder og kjønn. 1994 og 2004

Antall felte elger. 1952-2004

Nedgang i sør - oppgang i nord

I de store elgfylkene Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark har avskytningen blitt redusert med mellom 8 og 12 prosent fra 2003 til 2004. For Hedmark og Telemark gir det en nedgang på henholdsvis 650 og 500 felte dyr i løpet av ett år. I Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag , Nordland og Troms ble fellingskvotene satt opp fra 2003 til 2004, og her har avskytningen økt. I Nord-Trøndelag er det registrert en økning på 295 felte dyr, og i Nordland en økning på 212 dyr. I Sør-Trøndelag ble det felt 2 860 elger, det høyeste fellingstallet som noen gang er registrert her.

Elgjakt i mange kommuner

At elgjakta er utbredt i store deler av landet, illustreres ved antallet kommuner som har gitt tillatelse til å felle elg. Høsten 2004 hadde 329 av landets 434 kommuner åpnet for elgjakt. Dette tilsvarer 76 prosent av alle kommunene.

Antall felte elger i Finnmark. 1993-2004

Antall felte elg per 10 km2 tellende jaktareal. Kommune. 2004

Flest elger felt i Hedmark

Fortsatt er Hedmark landets største elgfylke målt i både antall fellingstillatelser og antall felte dyr. 19 prosent av alle elgene som ble felt høsten 2004, ble felt i Hedmark. I alt var det gitt tillatelse til å felle 7 800 dyr i fylket, og 7 000 ble felt. Det gir en fellingsprosent på 89. I Nord-Trøndelag ble det felt 5 300 dyr og i Telemark 3 700.

Selv om det ble felt flest elger i Hedmark, er det ikke her det blir felt flest elger per arealenhet. Fordeler man antall felte elger på det tellende jaktarealet, kommer Østfold og Akershus øverst på lista. I disse to fylkene ble det skutt 4,8 dyr per 10 km2 tellende jaktareal.

Liten nedgang i Trysil

Trysil er den kommunen hvor det blir felt flest elger. I alt 1 050 elger ble felt her, noe som er en nedgang på 62 dyr fra foregående høst. Etter Trysil følger Steinkjer og Stjørdal med henholdsvis 817 og 562 felte dyr.

Målt etter antall felte elger per arealenhet, lå Frosta kommune i Nord-Trøndelag høyest med 13,4 felte elger per 10 km2 tellende jaktareal.

Elgjakt i Sverige og Finland

Selv om det årlig felles rundt 38 000 elger i Norge, er dette lite sammenliknet med våre naboland Sverige og Finland. I Sverige har avskytningen de siste årene ligget i overkant av 100 000 felte dyr, og i Finland ble det felt 84 000 elger i 2003.

Antall elgjegere

Blant de jaktbare hjorteviltartene er elgen det viltet som flest hjorteviltjegere jakter på. Høsten 2003 var det totalt 58 100 jegere som jaktet elg. Se også egen statistikk over jegere på jakt .

Kommuner med høyest
elgfelling. 2004*
Kommune Antall felte elg
0428 Trysil 1 050
1702 Steinkjer  817
1714 Stjørdal  562
0817 Drangedal  530
0430 Stor-Elvdal  516
0427 Elverum  478
0425 åsnes  473
0402 Kongsvinger  446
1738 Lierne  443
0605 Ringerike  428

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB