17860
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elgjakt/arkiv
17860
Økt utbytte under elgjakta
statistikk
2004-02-20T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elgjakt, Elgjakt, felte elg, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Elgjakt2003, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt utbytte under elgjakta

Totalt ble det skutt 38 600 dyr under elgjakta høsten 2003. Dette er andre året på rad med økende fellingstall, men likevel 900 færre dyr enn rekordåret 1999.

Antall felte elger. 1952-2003

Felte elger. Prosentvis fordeling på alder og kjønn. 1993 og 2003

Fellingsprosenten viser hvor mange dyr som ble skutt i prosent av antall fellingstillatelser. Høsten 2003 ble 83 prosent av en kvote på 46 700 dyr felt. Vi må likevel tilbake til 1994 for å finne et år med lavere fellingsprosent. Av de felte dyrene var det 12 700 kalver, 11 400 halvannet-åringer og 14 500 voksne dyr. Kjønnsfordelingen var 53 prosent hanndyr og 47 prosent hunndyr.

Flest elger felt i Hedmark

Ikke overraskende er Hedmark fortsatt landets største elgfylke, målt i både antall fellingstillatelser og antall felte dyr. 20 prosent av alle elgene som ble felt høsten 2003 ble felt i Hedmark. I alt var det gitt tillatelse til å felle 8 472 dyr i fylket, og 7 652 av disse ble felt. Til sammenligning ble det i Nord-Trøndelag felt 5 042 elger og i Telemark 4 244.

Selv om det ble felt flest elger i Hedmark, er det ikke her hvor det blir felt flest elg per arealenhet. Fordeler man antall felte elger på det tellende jaktarealet, kommer Akershus øverst på lista. Her ble det skutt 5,4 dyr per 10 km2 tellende jaktareal. Deretter følger Vestfold og Østfold med henholdsvis 5,1 og 4,6 dyr.

Antall felte elger i Finnmark. 1993-2003

Antall felte elger per 10 km2 tellende jaktareal. Kommune. 2003

Økning i Finnmark

Fortsatt øker avskytningen i Finnmark. De siste årene har elgstammen i Finnmark vært i vekst, og det har gitt seg utslag i økt avskytning. I fjor høst ble det felt til sammen 683 dyr i dette fylket. Det er ny fellingsrekord, med 55 flere felte dyr enn forgående høst. Til sammenligning ble det høsten 1996 ikke felt mer enn 243 elger i Finnmark.

1 112 elger felt i Trysil

Også i år var Trysil den kommunen hvor det ble felt flest elger. Totalt felte jegerne i Trysil 1 112 elger, noe som representerer en økning på 105 dyr fra forgående høst. Når det gjelder rangeringen mellom kommunene, kom Steinkjer som nummer to med 814 felte dyr. Deretter fulgte Drangedal og Elverum med henholdsvis 630 og 615 felte dyr.

Målt etter antall felte elger per arealenhet, lå Frosta i Nord-Trøndelag høyest med 18,2 felte elger per 10 km2 tellende jaktareal.

Elgjakt i Sverige og Finland

Selv om det årlig felles rundt 38 000 elger i Norge, er dette lite sammenlignet med våre naboland Sverige og Finland. I Sverige har avskytningen de siste årene ligget i overkant av 100 000 felte dyr, og i Finland ble det felt 85 000 elger i 2002. Dette skyldes hovedsakelig at disse to landene har mye større skogareal enn Norge.

Antall elgjegere

Blant de jaktbare hjorteviltartene er elgen det viltet som flest hjorteviltjegere jakter på. Høsten 2002 var det totalt 56 800 jegere som jaktet elg. Se også egen statistikk over jegere på jakt .

Kommuner med høyest elgfelling.
2003*
Kommune                Antall felte elg
0428 Trysil 1 112
1702 Steinkjer  814
0817 Drangedal  630
0427 Elverum  615
0430 Stor-Elvdal  589
0425 åsnes  589
0429 åmot  511
1714 Stjørdal  506
0402 Kongsvinger               476
0605 Ringerike  463

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB