17862
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elgjakt/arkiv
17862
Liten økning for elgjakta
statistikk
2003-02-21T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elgjakt, Elgjakt, felte elg, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Elgjakt2002, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten økning for elgjakta

Med unntak av rekordåret 1999 har utbyttet fra elgjakta ligget på rundt 38 000 felte dyr de siste årene. Høsten 2002 ble det felt 37 892 dyr, og det er en økning på 592 dyr fra foregående høst. Fortsatt er Hedmark landets største elgfylke, men elgjakten i Finnmark har økt betydelig de siste årene.

Antall felte elger. 1952-2002*

Felte elger. Prosentvis fordeling på alder og kjønn. 1991 og 2002*

Fellingsprosenten viser hvor mange dyr som ble skutt i prosent av antall fellingstillatelser. Høsten 2002 ble 85 prosent av en kvote på 44 486 dyr felt. Av de felte dyrene var det 12 626 kalver, 11 422 halvannet-åringer og 13 844 voksne dyr. Kjønnsfordelingen var 54 prosent hanndyr og 46 prosent hunndyr.

7 360 elger skutt i Hedmark

Fortsatt er Hedmark landets største elgfylke, målt i både antall fellingstillatelser og antall felte dyr. Nær 20 prosent av alle felte elger ble skutt i Hedmark. Her var det gitt tillatelse til å felle 8 188 dyr, og av disse ble 7 360 skutt i løpet av jakta. Det gir en fellingsprosent på 90.

Målt etter antall felte elger per arealenhet, kommer Akershus øverst på lista. Her ble det skutt 5,4 dyr per 10 km² tellende jaktareal i 2002. Deretter følger Østfold og Vestfold med hhv. 4,5 og 4,4.

Antall felte elger per 10 km2 tellende jaktareal. Kommune. 2002

Antall felte elger i Finnmark. 1992-2002*

Over 1 000 felte elger i Trysil

Også i år var Trysil den kommunen hvor det ble skutt flest elger. Av en kvote på i alt 1 216 dyr ble 1 007 dyr skutt. I Steinkjer kommune ble det felt 759 elger, og Drangedal og Stor-Elvdal følger etter med henholdsvis 673 og 605 skutte elger.

Målt etter antall felte elger per arealenhet, ligger Frosta i Nord-Trøndelag høyest med 14,3 felte elger per 10 km² tellende jaktareal. Til sammenligning ble det felt 3,9 elger per 10 km² jaktareal i Trysil.

Fortsatt økning i Finnmark

De siste årene har elgjakten i Finnmark økt betydelig som en følge av økning i elgstammen. Dette kan illustreres ved en økning fra 204 til 628 felte dyr i 10-årsperioden fram til 2002. Totalt var det gitt tillatelse til å felle 740 dyr i 2002, og det er 106 dyr mer enn foregående høst.

56 600 jegere jaktet elg

Blant de jaktbare hjorteviltartene er elgen det viltet som flest hjorteviltjegere jakter på. Statistikk som viser hvor mange jegere som jaktet elg høsten 2002 samles først inn våren 2003, men de siste tallene viser at det høsten 2001 totalt var 55 600 jegere som jaktet elg. Se egen statistikk over jegere på jakt .

Kommuner med høyest elgfelling. 2002*
Kommune             Antall felte elger
Trysil 1 007
Steinkjer  759
Drangedal  673
Stor-Elvdal  605
Elverum  1593
åsnes  584
åmot  542
Stjørdal  500
Kongsvinger                          485
Ringerike  429
1  Tallet er rettet 6. mars 2003.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB