17864
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elgjakt/arkiv
17864
Liten endring for elgjakta
statistikk
2002-02-21T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elgjakt, Elgjakt, felte elg, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Elgjakt2001, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten endring for elgjakta

I alt ble det felt 37 300 dyr under elgjakta høsten 2001. Det er en nedgang på 700 dyr fra året før. Fellingsprosenten var uforandret.

Antall elger felt. 1952-2001

Totalt var det gitt tillatelse til å felle 44 400 elger høsten 2001, mot 45 200 elger høsten 2000. Litt over 7 000 elger som det var gitt tillatelse til å felle, ble ikke skutt i fjor høst. Fellingsprosenten var på 84 i 2001, det samme som året før. Fellingsprosenten viser hvor mange dyr som ble skutt i prosent av antall fellingstillatelser. Av de felte dyrene var det 12 500 kalver, 10 900 halvannet-åringer og 13 900 voksne dyr. Kjønnsfordelingen var 55 prosent hanndyr og 45 prosent hunndyr.

Fra begynnelsen av 1970-årene har den norske elgbestanden økt kraftig. Jaktutbyttet økte fra 6 000 felte dyr i 1972 til 39 000 felte dyr i 1999.

Flest elger skutt i Hedmark

18 prosent av alle elgene som ble skutt høsten 2001 ble felt i Hedmark. Målt i både antall fellingstillatelser og felte dyr er Hedmark landets største elgfylke. I alt var det gitt tillatelse til å felle 7 746 dyr i fylket, og 6 810 av disse ble skutt. Det gir en fellingsprosent på 88. I Nord-Trøndelag ble det skutt 4 548 elger og i Telemark 4 463 elger.

Elger felt. Prosentvis fordeling på alder og kjønn. 1991 og 2001.

Økning i Finnmark

De siste årene har elgstammen i Finnmark vært i vekst, og det har resultert i økt avskytning. Høsten 2001 ble det gitt tillatelse til å felle 684 elger, og 534 ble skutt. Dette er en økning på 57 dyr, eller 12 prosent, fra høsten 2000. Til sammenligning ble det høsten 1996 skutt bare 243 elger i fylket. I de to store hjortefylkene Hordaland og Sogn og Fjordane ble det skutt henholdsvis 39 og 13 elger.

Trysil, landets største elgkommune

Trysil er den kommunen hvor det ble skutt flest elger. I alt var det tildelt en kvote på 1 044 elger, hvorav 891 ble skutt. Det gir en fellingsprosent på 85. På plassen etter Trysil kommer Steinkjer med 699 felte elger, og deretter følger Drangedal og Ringerike med henholdsvis 648 og 581 skutte dyr.

137 elger skutt i Oslo

Høsten 2001 ble det skutt 137 elger innenfor Oslo kommunes grenser. Dette er en oppgang på 16  dyr fra forgående høst

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB