17866
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elgjakt/arkiv
17866
Nedgang for elgjakta
statistikk
2001-02-21T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elgjakt, Elgjakt, felte elg, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Elgjakt2000, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang for elgjakta

Etter at det høsten 1999 ble satt fellingsrekord for elg, ble det tilbakegang i 2000. 38 000 dyr ble felt høsten 2000. Det er 1 400 færre enn året før. Fellingsprosenten gikk ned fra 86 i 1999 til 84 i 2000.

Antall elg skutt under elgjakta har steget fra 3 600 i 1952 til en foreløpig topp på 39 000 dyr i 1993. Deretter sank utbyttet et par år, men steg så til ny rekord på 39 400 dyr høsten 1999. Høsten 2000 ble det ny nedgang. 38 000 elger ble felt, og dette er 1 400 dyr, eller 3,6 prosent, mindre enn i 1999.

 Antall felte elg. 1952-2000

Fellingsprosenten viser hvor mange dyr som ble skutt i prosent av antall det var gitt tillatelse til å felle. Fellingstillatelsene gis av lokale viltmyndigheter etter hvor store bestander man har av elg og etter hvilke mål man har for utvikling av bestandsstørrelsen. Ved ønske om å redusere bestanden av elg, gis det høye fellingskvoter, og ved ønske om å øke bestanden gis det tilsvarende lave kvoter. I tillegg fordeles kvotene på alder og kjønn av dyrene for å oppnå ønsket bestandssammensetning. Fellingsprosenten er således avhengig av hvor store kvoter som ble gitt og sier derfor ikke noe direkte om elgtettheten. For 2000 ble det gitt tillatelse til å skyte 45 200 dyr på landsbasis. Av disse ble 84 prosent skutt.

I Oslo var fellingsprosenten på 103. Forklaringen på en fellingsprosent over 100 er ikke at jegerne har overskredet sin tildelte kvote, men at det er anledning til å samarbeide over kommune- og fylkesgrenser. Under elgjakta høsten 2000 ble noen av dyrene det var gitt fellingstillatelse på i Akershus, Oppland og Buskerud, skutt i Oslo. Slike forhold vil man også kunne finne i andre fylker.

Størst elgtetthet i Vestfold

 Felt elg per 10 km2 tellende jaktareal. 2000

Hedmark er det fylket hvor det er skutt flest elg. 6 744 elger ble skutt i Hedmark sist høst. Dette er 258 flere enn under jakta i 1999. Det er likevel ikke i Hedmark at elgtettheten er størst. Fordeler man antall skutte elg på størrelsen av arealet, viser det seg at Vestfold er det fylket hvor det er størst tetthet av elg. Her ble hele 6 dyr skutt per 10 km2 jaktareal i 2000. På andreplass kommer Telemark med 4,6 elg per 10 km2 jaktareal.

I tillegg til Hedmark hadde Sør-Trøndelag og Nordland betydelig økning i antall felte elg i forhold til 1999. Her ble det skutt henholdsvis 181 og 106 flere dyr i 2000. Prosentvis størst økning var det i Troms hvor det var felt 80 flere elger enn året før. Dette utgjør en økning på 11 prosent. Størst nedgang var det i Buskerud, Oppland og Aust-Agder. I disse tre fylkene ble det skutt henholdsvis 551, 479 og 419 færre elger i 2000 enn i 1999.

 Felt elg. Prosentvis fordeling på alder og kjønn. 1990 og 2000

Færre elgokser

En tredjedel av elgene som måtte bøte med livet sist høst var kalver, 29 prosent var ungdyr på halvannet år, 20 prosent var eldre hanndyr og 17 prosent eldre hunndyr. Denne fordelingen er svært lik for de siste tre årene. Går man 10 år tilbake i tid var andelen voksne elgokser oppe i 28 prosent, mens de andre gruppene lå 2-3 prosentenheter under dagens nivå.


Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB