65478_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elgjakt/aar
65478
Liten endring i elgjakta
statistikk
2012-03-23T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elgjakt, Elgjakt, felte elg, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Elgjakt2011/2012, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten endring i elgjakta

I alt ble det felt 36 600 elger under jakta høsten 2011 og vinteren 2012. Det er om lag 200 flere enn foregående jaktår. Fellingstallet økte mest i Nordland fylke, mens Hedmark gikk mest tilbake.

For sesongen 2011/2012 ble det gitt tillatelse til å felle om lag 45 000 dyr totalt. Det er en nedgang på 155 dyr fra året før. Fellingsprosenten havnet på 81 prosent, det samme som de fire foregående årene.

Antall felte elger per 10 km² tellende jaktareal, etter kommune. 2011/2012*

Antall felte elger. 1952-2011/2012*

Flest elger felt i Hedmark

Hedmark er det viktigste elgfylket målt etter antall felte dyr. I alt ble det i fylket gitt tillatelse til å felle i overkant av 8 600 elger, og om lag 7 600 ble skutt under jakta. Det er 400 færre enn året før. Fellingsprosenten havnet på 88 prosent.

Etter Hedmark fulgte Nord-Trøndelag og Nordland, med henholdsvis 5 100 og 3 600 felte dyr. Nord-Trøndelag, Nordland og Troms økte fellingstallene fra året før, mens Hedmark, Akershus og Aust-Agder hadde en tilbakegang.

Kommuner med høyest elgfelling. 2011/2012*
 
Kommune Antall felte elg
 
Trysil  923
Steinkjer  748
Stor-Elvdal  733
Åmot  613
Elverum  598
Ringerike  521
Stjørdal  504
Kongsvinger  486
Åsnes  439
Aurskog-Høland  431
Ringsaker  431
 

Trysil på topp

Tar man utgangspunkt i de forskjellige kommunene, ble det felt flest elger i Trysil i Hedmark. Med 923 felte elger lå kommunen et godt stykke foran Steinkjer i Nord-Trøndelag, der det ble det skutt 748 dyr. Elgtettheten målt i felte elger per 10 kvadratkilometer jaktareal var klart høyest i Vikna, mens Inderøy fulgte deretter.

Flere som jakter elg enn hjort

Til tross for at det nå blir felt flere hjorter enn elger her i landet, er det fremdeles mange flere elgjegere. Jaktåret 2010/2011 var det 60 300 jegere som jaktet elg. Dette kan du lese mer om i en egen statistikk om jegere på jakt .

Fellingsprosent

Fellingsprosenten viser hvor stor prosentvis andel av de tillatt felte dyrene som blir felt.

Tabeller: