53290_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elgjakt/aar
53290
Svak økning i elgjakta
statistikk
2011-03-24T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elgjakt, Elgjakt, felte elg, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Elgjakt2010/2011, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak økning i elgjakta

I alt ble det felt 36 400 elger under jakta høsten 2010 og vinteren 2011. Det er nesten 400 flere enn foregående jaktår. Fellingstallene økte i de tre nordligste fylkene, mens de gikk noe tilbake i de sørligste fylkene.

Antall felte elger. 1952-2010*

Det var gitt tillatelse til å felle nærmere 45 200 dyr totalt, en økning på nesten 800 dyr fra året før. Fellingsprosenten havnet på 81, det samme som de tre foregående årene.

Flest elger felt i Hedmark

Hedmark er det viktigste elgfylket målt etter antall felte dyr. I alt ble det gitt tillatelse til å felle snaut 9 200 elger, og i overkant av 8 000 ble skutt under jakta. Det er 30 færre enn året før, men likevel ett av de beste årene noen gang. Fellingsprosenten havnet på 87. Etter Hedmark fulgte Nord-Trøndelag og Nordland1 med henholdsvis 4 880 og 3 3481 felte dyr. I de tre nordligste fylkene økte fellingstallene fra året før. I Vestfold, Telemark og Agder-fylkene var det fortsatt en liten tilbakegang i fellingstallene.

Antall felte elger per 10 km² tellende jaktareal. Kommune. 2010/2011*

Kommuner med høyest elgfelling. 2010/2011*
Kommune Antall felte elg
Trysil 1 006
Steinkjer  730
Stor-Elvdal  708
åmot  679
Elverum  666
Aurskog-Høland  492
Ringerike  483
Kongsvinger  475
Stjørdal  470
åsnes  468

Trysil på topp

Blant kommunene ble det felt flest elger i Trysil i Hedmark. Med 1 006 felte elger lå kommunen et godt stykke foran Steinkjer i Nord-Trøndelag, der det ble det skutt omkring 730 dyr. Elgtettheten, målt i felte elger per 10 kvadratkilometer jaktareal, var klart høyest i Vikna. Deretter fulgte Inderøy.

Mange elgjegere

Selv om det nå blir felt flere hjorter enn elger, er det fremdeles mange flere elgjegere. Jaktåret 2009/2010 var det 60 000 jegere som jaktet elg. Se egen statistikk om jegere på jakt .

Fellingsprosent

Fellingsprosenten viser hvor stor prosentvis andel av de tillatt felte dyrene som blir felt.

1  Rettet til tall fra Nordland i stedet for Oppland, 6.4.2011

Tabeller: