104917
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/binfo/aar
104917
Gårdbrukernes inntekter økte med 7 prosent
statistikk
2014-03-06T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Inntekt og forbruk
no
binfo, Gårdbrukernes inntekter og gjeld, jordbruksinntekt, næringsinntekt, bønderInntekt og formue , Jordbruk, Inntekt og forbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Gårdbrukernes inntekter og gjeld2012

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Gårdbrukernes inntekter økte med 7 prosent

Gårdbrukerne hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 546 000 kroner i 2012, en økning på 35 000 kroner, eller 7 prosent, fra året før. Gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruk var 162 000 kroner. Dette utgjorde 30 prosent av den samlede bruttoinntekten i 2012.

Gårdbrukernes inntekt og formue.
2012Endring i prosent
2011 - 20122007 - 2012
Jordbruksbedrifter med personlig bruker (antall)42 142-1,5-9,7
 
Gjennomsnittlig inntekt for brukere (kroner)546 4006,924,3
Lønnsinntekt230 6005,731,6
Næringsinntekt fra jordbruk162 3005,419,1
Andre næringsinntekter69 2008,526,7
Pensjoner41 70014,996,7
Kapitalinntekter o.l.42 80010,0-18,2

Jordbruksbedriftene varierer mye i størrelse og produksjon, her inngår alt fra hobbypreget produksjon til bedrifter med millionomsetning. Dette er den viktigste årsaken til variasjon i næringsinntekt og gjeld. Gårdbrukernes gjennomsnittlige bruttoinntekt i 2012 fordelte seg med 272 000 kroner i inntekter fra lønn og pensjoner, 231 000 kroner fra næringsinntekter totalt og 43 000 kroner fra kapitalinntekter. Næringsinntekten fra jordbruk for alle 42 100 personlige brukere utgjorde i gjennomsnitt 162 000 kroner. For de 29 900 gårdbrukerne som hadde positiv næringsinntekt, var den gjennomsnittlige jordbruksinntekten 229 000 kroner. Andelen brukere uten positiv jordbruksinntekt utgjorde 29 prosent, det samme som året før.

Store fylkesvise inntektsforskjeller

I 2012 hadde gårdbrukerne i Akershus den høyeste bruttoinntekten, med 693 000 kroner, fulgt av brukerne i Vestfold med 662 000 kroner. Lavest bruttoinntekt hadde brukerne i Troms med 452 000 kroner. Brukerne i Nord-Trøndelag hadde høyest gjennomsnittlig jordbruksinntekt med 226 000 kroner, mens Telemark var nederst på skalaen med 93 000 kroner per bruker.

Lav jordbruksinntekt i kornproduksjon

Jordbruksbedriftene blir delt inn i grupper etter type produksjon ( driftsformer ). Brukerne med driftsformen korn- og oljevekster hadde den laveste næringsinntekten fra jordbruk i 2012, med 75 000 kroner per bruk. Bare 7 prosent av kornprodusentene hadde jordbruket som hovedinntektskilde og 41 prosent var uten positiv næringsinntekt fra jordbruk. Til gjengjeld hadde brukerne med kornproduksjon i snitt den høyeste lønnsinntekten blant driftsformene, med 334 000 kroner, og den tredje høyeste bruttoinntekten med 627 000 kroner.

Varierende inntekt i husdyrproduksjonene

Gårdbrukere med driftsformen storfe melkeproduksjon hadde en økning i jordbruksinntekten fra 2011til 2012 med 8 prosent, til 308 000 kroner. Melkeprodusentene hadde den laveste bruttoinntekten blant driftsformene, med 482 000 kroner. Brukere med driftsformen sau hadde 80 000 kroner i jordbruksinntekt i 2012, om lag det samme som året før. For gårdbrukere med driftsformen svin og fjørfe økte jordbruksinntekten med 20 000 kr fra 2011 til 2012. Med et gjennomsnitt på 388 000 kroner i 2012 var dette driftsformen som hadde høyest jordbruksinntekt. Disse brukerne hadde også den høyeste bruttoinntekten med 687 000 kroner per bruk, mer enn 200 000 kroner høyere enn for brukerne med storfe melkeproduksjon.

Mest gjeld for gårdbrukere med svin og fjørfe

I 2012 hadde gårdbrukerne en samlet gjeld på 70,4 milliarder kroner. Dette utgjorde et gjennomsnitt på 1,7 millioner kroner per gårdbruker, en økning på drøyt 7 prosent per bruker fra året før. Gjelden varierte fra 979 000 kroner per bruker med driftsformen sau til 4,4 millioner kroner per bruker med driftsformen svin og fjørfe. Brukerne i Østfold og Rogaland hadde mest gjeld med om lag 2,3 millioner kroner per bruker, mens tilsvarende tall i Sogn og Fjordane var 961 000 kroner. I alt hadde 19 prosent av gårdbrukerne mindre enn 100 000 kroner i gjeld, mens 10 prosent hadde 4 millioner kroner eller mer i gjeld. Renteutgiftene for 2012 utgjorde i alt 2,8 milliarder kroner og med 65 500 kroner per bruker.

Disse inngår i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på opplysninger fra skattestatistikk for personer og omfatter jordbruksbedrifter (gårdsbruk) drevet av personlig bruker. Av i alt 44 794 jordbruksbedrifter i 2012 inngår 42 142 med personlig bruker i statistikkgrunnlaget.

Fradrag som blant annet renteutgifter, er ikke trukket fra inntektene. Datamaterialet som statistikken bygger på gir ikke mulighet til å skille mellom næringsgjeld og privatgjeld.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB