Rekordomsetning av oppdrettslaks

Publisert:

Det ble solgt laks for over 61 milliarder kroner fra norske oppdrettsanlegg i 2017. Det er mer enn dobbelt så mye som for fem år siden og 2 prosent mer enn i 2016.

Foreløpige tall for Akvakultur 2017 viser at det for hele næringen ble solgt til sammen 1,3 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av 64,7 milliarder kroner i 2017. Dette er en nedgang fra året før på 3 prosent for solgt mengde, men en økning på 1 prosent for førstehåndsverdi.

Høyere pris på laks

Laks utgjorde størstedelen av både produsert mengde og verdi. Det ble solgt 1,22 millioner tonn laks i 2017, 1 prosent mindre enn året før. Likevel økte førstehåndsverdien med 2 prosent, til rekordhøye 61,4 milliarder kroner. Omsetningsøkningen skyldes en gjennomsnittspris for laks som lå over 50 kroner per kilo, 3 prosent høyere enn i 2016.

Figur 1

Figur 1. Solgt mengde og førstehåndsverdi av laks

Mest oppdrettslaks i Nordland

Nordland var som tidligere år fylket med størst produksjon av laks. Med en totalproduksjon på 263 000 tonn laks, verdt 13 milliarder kroner, sto nordlandsoppdretterne for 22 prosent av total mengde og 21 prosent av den samlede førstehåndsverdien av laks i 2017. Deretter følger Troms og Møre og Romsdal.

Redusert ørretoppdrett

Det ble produsert 65 400 tonn regnbueørret og annen ørret til en førstehåndsverdi av 3,0 milliarder kroner i 2017. Dette er en nedgang fra året før på 26 prosent for mengde og 18 prosent for verdi. Gjennomsnittsprisen økte med 10 prosent, til drøyt 46 kroner per kilo i 2017.

Figur 2

Figur 2. Solgt mengde og førstehåndsverdi av regnbueørret

Skalldyr og annen oppdrettsfisk for 261 millioner kroner

Skalldyr og andre arter enn laks og ørret utgjør en liten del av norsk oppdrettsaktivitet. Av disse artene ble det i 2017 produsert 5 100 tonn til en førstehåndsverdi av 261 millioner kroner. Av dette sto skalldyr for 47 prosent av produsert mengde og 12 prosent av verdien. 

Figur 3. Solgt mengde av andre fiskearter

Torsk Røye/Sjørøye Kveite
1997 304 350 113
1998 199 190 290
1999 157 498 451
2000 170 282 562
2001 535 317 377
2002 1258 319 424
2003 2185 272 426
2004 3165 324 648
2005 7409 352 1197
2006 11087 897 1185
2007 11104 394 2308
2008 18052 468 1587
2009 20924 421 1568
2010 21240 492 1610
2011 15273 276 2767
2012 10033 309 1740
2013 3770 1385
2014 1386 1257
2015 260 1244
2016 333 1460
2017* 365 1623

Nye omregningsfaktorer fra og med 2000

Mengde er oppgitt i rund vekt, og ved omregning av solgt mengde fra sløyd vekt til rundvekt er det brukt omregningsfaktorer. Fra og med 2000 benyttes omregningsfaktorer fra NS 9417. De nye faktorene, med de gamle i parentes, er: laks omregnet fra sløyd vekt til rund vekt 1,125 (1,125), laks omregnet fra sløyd, hodekappet vekt til rundvekt 1,266 (1,2857), regnbueørret omregnet fra sløyd vekt til rund vekt 1,135 (1,125) og regnbueørret omregnet fra sløyd, hodekappet vekt til rundvekt 1,266 (1,2857).

Faktaside

Kontakt