Rekordmange rådyr drept i trafikken

Publisert:

I jaktåret 2016/17 måtte nesten 5 100 rådyr bøte med livet i trafikken. Det er om lag 800 flere enn året før, og det høyeste antallet som noen gang er registrert.

I alt ble 10 800 hjortevilt registrert omkommet eller drept utenom jakta i jaktåret 2016/17, viser nye tall fra statistikken Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt. Det er en økning på 21 prosent fra foregående jaktår. Trafikken var som vanlig den viktigste dødsårsaken. Til sammen ble 6 700 hjortevilt drept av bil og 670 av tog. Nesten 5 100 av de påkjørte dyrene var rådyr, en økning på 18 prosent fra forrige jaktår. Antall felte rådyr ved ordinær jakt har også økt det siste året.

Figur 1. Rådyr, elg og hjort drept av bil eller tog

Rådyr Elg Hjort
1990/ 91 2065 1210 201
1991/92 2427 1324 284
1992/ 93 3327 2048 366
1993/ 94 4007 2481 461
1994/ 95 3057 1757 374
1995/96 3045 1650 383
1996/ 97 3513 2010 515
1997/98 3091 1582 443
1998/99 3259 1886 488
1999/ 00 3118 1921 543
2000/01 3313 1968 461
2001/02 3350 1945 611
2002/ 03 3579 2602 540
2003/04 3371 2244 629
2004/05 3752 1762 701
2005/ 06 3916 1913 635
2006/07 3552 1971 737
2007/08 4029 2094 873
2008/ 09 4300 2373 808
2009/10 4367 2168 741
2010/11 4059 2237 732
2011/ 12 3351 1668 741
2012/13 4003 1724 684
2013/14 3784 1358 743
2014/ 15 3936 1439 781
2015/ 16 4303 1355 639
2016/ 17 5090 1354 873

Flest rådyr drept i trafikken i Hedmark

Rådyr er spesielt utsatt i trafikken. I alt ble 4 934 rådyr drept av bil og 156 av tog i løpet av jaktåret 2016/17. Det var Hedmark og Østfold som hadde flest rådyrpåkjørsler med henholdsvis 759 og 665.

Over 400 villrein ble drept av andre årsaker

I 2016/17 ble i overkant 400 villrein drept av andre årsaker. Om lag 350 av disse omkom i et lynnedslag i Telemark. For elg og rådyr var antallet henholdsvis 1 420 og 941. Antall hjort i denne gruppa havnet på 500 dyr.

Faktaside

Kontakt