Nok et rekordår i oppdrettsnæringen

Publisert:

Det ble solgt laks verdt 68,0 milliarder kroner fra norske oppdrettsanlegg i 2019. Det er en økning på 5,4 prosent fra året før og igjen et rekordår for oppdrettslaks.

For hele næringen samlet ble det solgt 1,45 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av 71,7 milliarder kroner i 2019. Det er en økning fra året før på 7,2 prosent for solgt mengde og 5,7 prosent for førstehåndsverdi. Sammenlignet med de foreløpige tallene som ble publisert i mai 2020, er det små forskjeller.

Mer oppdrettslaks til lavere pris

Laks utgjorde størstedelen av både produsert mengde og verdi. Det ble solgt 1,36 millioner tonn laks i 2019, 6,4 prosent mer enn året før. Gjennomsnittlig salgspris per kilo laks hadde en nedgang fra 50,32 kroner i 2018 til 49,84 kroner i 2019.

Nordland var fylket med størst produksjon av oppdrettslaks i 2019, med en produksjon på 305 300 tonn laks til en verdi av 15,3 milliarder kroner. Det utgjorde 22,4 prosent av total mengde og 22,6 prosent av den samlede førstehåndsverdien av laks dette året. Deretter følger Trøndelag og Møre og Romsdal, med henholdsvis 201 600 tonn laks verdt 10,0 milliarder kroner og 186 800 tonn laks verdt 9,5 milliarder kroner.

Figur 1

Figur 1. Solgt mengde og førstehåndsverdi av laks

Økt produksjon av ørret

Det ble produsert 83 500 tonn oppdrettsørret, og det er 22,2 prosent mer enn i 2018. Den samlede førstehåndsverdien av regnbueørret og annen ørret var 3,5 milliarder kroner, 13,8 prosent mer enn året før. Gjennomsnittsprisen gikk ned fra 44,70 kroner per kg i 2018 til 41,65 kroner per kg i 2019.

Med en produksjon på 42 400 tonn ørret, sto oppdretterne i Hordaland for over halvparten av ørretproduksjonen i 2019.

Figur 2

Figur 2. Solgt mengde og førstehåndsverdi av regnbueørret

Nedgang i verdi av annen oppdrettsfisk og skalldyr

Andre arter enn laks og ørret utgjør en liten del av norsk fiskeoppdrett. I 2019 ble det produsert 3 200 tonn andre fiskearter til en verdi av 238,8 millioner kroner, noe som er en økning fra året før på 12,6 prosent for mengde men en nedgang på 0,1 prosent for verdi. Kveite utgjorde nesten halvparten av produksjonen av andre fiskearter.

Det ble produsert 2 200 tonn skalldyr til en verdi av 28,7 millioner kroner i 2019. Det er en økning fra året før på 25,7 prosent for mengde, men en nedgang på 24 prosent for førstehåndsverdi.

Nye omregningsfaktorer fra og med 2000

Mengde er oppgitt i rund vekt, og ved omregning av solgt mengde fra sløyd vekt til rundvekt er det brukt omregningsfaktorer. Fra og med 2000 benyttes omregningsfaktorer fra NS 9417. De nye faktorene, med de gamle i parentes, er: laks omregnet fra sløyd vekt til rund vekt 1,125 (1,125), laks omregnet fra sløyd, hodekappet vekt til rundvekt 1,266 (1,2857), regnbueørret omregnet fra sløyd vekt til rund vekt 1,135 (1,125) og regnbueørret omregnet fra sløyd, hodekappet vekt til rundvekt 1,266 (1,2857).

Faktaside

Kontakt