Kvinner utgjør nå nesten hver sjuende registrerte jeger

Publisert:

Endret:

I underkant av en halv million nordmenn sto oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2016/2017. Med 14 prosent er kvinner fortsatt underrepresentert i Jegerregisteret, men de har hatt en formidabel prosentvis vekst de siste årene, viser nye tall fra statistikken Registrerte jegere.

Figur 1. Andelen kvinner som har betalt jegeravgift

Prosent
2002/ 2003 5.6
2003/ 2004 5.9
2004/ 2005 6.1
2005/ 2006 6.3
2006/ 2007 6.5
2007/ 2008 6.8
2008/ 2009 6.9
2009/ 2010 6.9
2010/ 2011 7
2011/ 2012 7.2
2012/ 2013 7.3
2013/ 2014 7.3
2014/ 2015 7.6
2015/ 2016 8
2016/ 2017 8.3

I alt sto 493 000 nordmenn oppført i Jegerregisteret, herav 426 000 menn og 67 000 kvinner. Det er en økning på litt over 10 000 personer på ett år. De siste fem årene har antallet mannlige jegere økt med 6 prosent mens antallet kvinnelige jegere har økt med 21 prosent.

Flere kvinner betalte jegeravgift

202 400 nordmenn betalte jegeravgiften i jaktåret 2016/2017. Det er 4 100 flere enn i forrige jaktår. Kvinner utgjorde litt over 8 prosent av disse. I alt betalte 16 900 kvinner jegeravgiften for jaktåret 2015/2016, en økning på 6 prosent fra foregående jaktår.

Figur 2. Andel av den mannlige befolkningen som har betalt jegeravgift for jaktåret 2016/2017¹

2016/2017
Rogaland 5.1
Akershus og Oslo 5.6
Hordaland 5.8
Vestfold 6.5
Østfold 7.6
Buskerud 8.3
Møre og Romsdal 8.6
Vest-Agder 9.9
Telemark 11.3
Sør-Trøndelag 11.3
Nordland 11.6
Aust-Agder 11.7
Oppland 12.2
Troms Romsa 12.7
Sogn og Fjordane 14.2
Hedmark 15.1
Finnmark Finnmárku 16.8
Nord-Trøndelag 18.2

Flest jegere fra Akershus

Blant fylkene er det fortsatt Akershus som har flest betalende jegere med 19 100, fulgt av Sør-Trøndelag med 16 100. Av alle menn over 16 år betalte litt under 9 prosent jegeravgiften i jaktåret 2016/2017. I Nord-Trøndelag betalte 18 prosent av mennene jegeravgift, mens 5 prosent av mennene fra Rogaland gjorde det samme.

Flest danske jegere

I tillegg til norske jegere betalte 2 000 utenlandske jegere jegeravgift i Norge for jaktåret 2016/2017. Av disse var 39 prosent fra Danmark, 27 prosent fra Sverige og 14 prosent fra Tyskland. Jegere fra i alt 39 land betalte jegeravgiften sist år.

Faktaside

Kontakt