Publisert Tittel Åpne
18. juni 2020 Mindre omdisponering av dyrkbar jord Artikkel
18. juni 2019 Mer areal godkjent for nydyrking Artikkel
18. juni 2018 Mindre matjord forsvinner Artikkel
21. juni 2017 Mindre matjord forsvant – mer dyrkes opp Artikkel