Halverte kornavlinger etter tørkesommer

Publisert:

Tørkesommeren i fjor ga den dårligste kornavlingen på nesten 50 år. Tilgangen av korn for 2018 anslås til 662 000 tonn – en halvering av avlinga fra året før.

De nye tallene fra statistikken Korn og oljevekster, areal og avlinger baserer seg på prognoser fra Norske Felleskjøp fra 15. november.

Vi må helt tilbake til 1969 for å finne en like dårlig kornavling som i 2018. Den gang var avlingen på 642 000 tonn.

I 2018 er hveteavlinga forventet til å bli 127 000 tonn. Til sammenligning ble det i 2017 høstet 400 000 tonn. Hveteavlinga i 2018 er 63 prosent lavere enn gjennomsnittet for tiårsperioden 2008–2017.

Det ble høstet 382 000 tonn bygg i 2018, noe som er 29 prosent mindre enn gjennomsnittet for samme tiårsperiode. Avlinga av havre på 144 000 tonn er 49 prosent lavere enn gjennomsnittet for samme periode.

Fra 2017 til 2018 økte arealet av bygg med 120 300 dekar til 1,47 millioner dekar, mens arealet av havre økte med 15 300 dekar til 691 500 dekar. Samlet hveteareal gikk imidlertid ned med 173 500 dekar til 584 000 dekar i 2018, mens arealet av rug og rughvete gikk ned med 51 900 dekar til 33 700 dekar.

1 Gjelder korn med 15 prosent vanninnhold. Foreløpige tall for 2018, basert på prognoser fra Norske Felleskjøp 15. november 2018.

Figur 1. Korn i alt¹

1 000 tonn
2000 1299.9
2001 1219.1
2002 1142.1
2003 1287.3
2004 1444.6
2005 1298.4
2006 1169.2
2007 1202.4
2008 1386.8
2009 1054.9
2010 1205.8
2011 1026.7
2012 1084.7
2013 965.2
2014 1238.1
2015 1357.9
2016 1326.0
2017 1307.3
2018* 662.0

 

Faktaside

Kontakt