Dårlig rypeår i Nord-Norge

Publisert:

Totalt ble 167 000 ryper skutt i løpet av jaktåret 2017/2018. Det er 8 prosent færre enn året før. Nedgangen skyldes hovedsakelig redusert utbytte i Troms og Finnmark. I Sør-Norge fortsatte oppgangen fra året før.

I alt ble 65 000 ryper felt i Nord-Norge i løpet av jaktåret 2017/2018, viser statistikken over småviltjakt. Det er en nedgang på 31 prosent fra året før. I Sør-Norge økte utbyttet med 16 prosent. Av det totale utbyttet på 167 000 felte ryper var 107 000 liryper og 60 000 fjellryper.

Figur 1. Antall felte ryper

Jaktår Antall felt
2000/2001 489900
2001/2002 482000
2002/2003 415000
2003/2004 443900
2004/2005 450300
2005/2006 364300
2006/2007 312200
2007/2008 323100
2008/2009 224900
2009/2010 164200
2010/2011 194700
2011/2012 229000
2012/2013 119900
2013/2014 151600
2014/2015 222400
2015/2016 175000
2016/2017 181900
2017/2018 166800

Rekordlavt utbytte i Finnmark

– Både i Troms og Finnmark fortsatte nedgangen fra jaktåret 2016/2017 opplyser seniorrådgiver i SSB, Trond Amund Steinset.

Både i Troms og Finnmark fortsatte nedgangen fra jaktåret 2016/2017

– I Finnmark ble 12 000 ryper felt, som er det laveste fellingstallet som er registrert for dette fylket, utdyper han.

Bare fra foregående jaktår representerer dette en nedgang på om lag 60 prosent. Tidligere har Finnmark vært det fylket hvor det ble skutt flest ryper, og 1987/1988 var det absolutte toppåret med om lag 170 000 felte ryper.

Årsaken til nedgangen er lave bestander av rype, som har ført til begrensninger i antall jegere og hvor mye hver jeger kan ta ut. I Troms ble i alt 30 000 ryper felt. Det er 27 prosent færre enn jaktåret før. I Troms må vi tilbake til jaktåret 2013/2014 for å finne lavere fellingstall. Selv med denne nedgangen ble Troms det fylket hvor det ble felt flest ryper sist jaktår.

Figur 2

Figur 2. Kommuner med flest felte ryper. Antall felte ryper og antall jegere med utbytte. 2017/2018

Karlsøy i Troms er fortsatt den kommunen hvor det felles flest ryper. Sist jaktår ble 7 800 ryper felt her, en nedgang på 5 000 fra 2016/2017. Deretter fulgte Tromsø med 5 000 felte ryper og Lierne i Trøndelag med 4 100.

Feller stadig flere villsvin

Totalt ble det skutt i underkant av 230 villsvin sist jaktår. Av disse ble 210 felt i Østfold. Her er fellingen konsentrert til Aremark og Halden, hvor henholdsvis 85 og 100 dyr ble felt. Halden og Aremark ligger lengst sør i fylket med grense til Sverige, hvor villsvinet har spredt seg til store deler av Sør-Sverige og derfra videre til norske grensekommuner.

– Årlig felles det nå over 100 000 villsvin i Sverige, sier Steinset.

Årlig felles det nå over 100 000 villsvin i Sverige

Figur 3. Antall felte villsvin

Jaktår Villsvin
2014/2015 70
2015/2016 120
2016/2017 150
2017/2018 226

Færre ærfugl skutt

I alt ble 3 300 ærfugl felt sist jaktår, og det er 8 400 færre enn jaktåret før. 

– Fra og med jaktåret 2017/2018 ble det bare lov å jakte på hannfugl av ærfugl, og det er en årsak til denne store nedgangen forklarer Steinset.

Om lag 65 prosent av all ærfugl som ble felt i Norge, ble skutt i Fredrikstad og på Hvaler, begge i Østfold.

1 For jaktårene 1971/1972-2000/2001 er antallet beregnet.

Figur 4. Antall felte harer og rødrev¹

Jaktår Hare Rødrev
1971/1972 74000 44000
1972/1973 76000 48000
1973/1974 63000 52000
1974/1975 72000 67000
1975/1976 56000 38000
1976/1977 50000 29000
1977/1978 61000 43000
1978/1979 64000 52000
1979/1980 47000 41000
1980/1981 63000 40000
1981/1982 74000 38000
1982/1983 72000 27000
1983/1984 94000 29000
1984/1985 127300 30300
1985/1986 116800 30100
1986/1987 116800 24700
1987/1988 124300 17900
1988/1989 125800 19400
1989/1990 125700 18300
1990/1991 105500 12700
1991/1992 115100 18700
1992/1993 76700 14000
1993/1994 70400 14200
1994/1995 58900 14600
1995/1996 51000 15100
1996/1997 43200 15600
1997/1998 43100 16600
1998/1999 38600 16400
1999/2000 42600 17900
2000/2001 32800 16800
2001/2002 28600 16200
2002/2003 24200 19300
2003/2004 28500 18300
2004/2005 29300 19400
2005/2006 25000 21100
2006/2007 22900 18200
2007/2008 24600 19600
2008/2009 23300 20100
2009/2010 20400 18800
2010/2011 19900 23900
2011/2012 20500 27700
2012/2013 13900 23700
2013/2014 15500 21400
2014/2015 17600 22400
2015/2016 15600 21300
2016/2017 14200 21000
2017/2018 13700 21300

1 For jaktårene 1971/1972-2000/2001 er antallet beregnet.

Figur 5. Antall felte skogsfugl¹

Jaktår Storfugl Orrfugl Jerpe
1991/1992 18650 50620 8250
1992/1993 15880 34030 6320
1993/1994 16420 42030 7070
1994/1995 12480 29010 4280
1995/1996 12080 25980 2930
1996/1997 10790 23580 3340
1997/1998 13840 31190 3620
1998/1999 12850 32540 5610
1999/2000 14730 35560 5650
2000/2001 13630 31290 5110
2001/2002 10528 27213 3599
2002/2003 10117 27398 4139
2003/2004 9896 28188 5143
2004/2005 10490 23412 3028
2005/2006 7158 16851 1808
2006/2007 10465 21924 2581
2007/2008 15883 34360 4503
2008/2009 11838 27380 3051
2009/2010 11480 26210 3090
2010/2011 14040 31430 3110
2011/2012 11760 24350 3300
2012/2013 5830 14560 1730
2013/2014 7400 14620 1400
2014/2015 9180 20120 2040
2015/2016 4600 13200 1100
2016/2017 7700 16300 1300
2017/2018 9800 19700 1600

 

 

 

Faktaside

Kontakt