Statistikkområde

Innvandring og innvandrere: Virksomheter, foretak og regnskap

Alt innhold for delområdet virksomheter, foretak og regnskap

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Ansetter flere innvandrere fra EU enn fra resten av verden

  Norske virksomheter ansetter stadig flere innvandrere. Det er særlig innvandrerne fra EU-land som står bak økningen. Andelen innvandrere fra Afrika og Asia i virksomheter har vist liten endring siden 2008.

  Artikkel
 • Økt andel gründere blant innvandrerne

  Hva skiller innvandrerne fra de forskjellige landene når det gjelder hva slags enkeltpersonforetak de setter i gang med, og hvor godt firmaene klarer seg?

  Artikkel
 • Økt andel gründere blant innvandrerne

  Samfunnsspeilet 3/2017

  Hva skiller innvandrerne fra de forskjellige landene når det gjelder hva slags enkeltpersonforetak de setter i gang med, og hvor godt firmaene klarer seg?

  Artikkel
 • Innvandrerandeler blant ansatte i virksomheter 2012

  Rapporter 2014/25

  I rapporten beskrives hvordan innvandrerandelen blant de ansatte i virksomhetene har utviklet seg over tid, og hvordan den varierer etter næring, sektor, virksomhetsstørrelse og fylke.

  Publikasjon
 • Virksomhetene ansetter flere innvandrere

  Samfunnsspeilet 5/2013

  I løpet av årene 2008-2012 har den gjennomsnittlige innvandrerandelen i virksomhetene økt. Innvandrere som andel av befolkningen har også gått opp, men ikke like mye. Dermed har innvandrerrepresentasjonen i virksomhetene blitt større.

  Artikkel
 • Gründerånd blant innvandrere

  Samfunnsspeilet 2012/5

  Artikkel
 • Innvandrerandeler blant ansatte i bedrifter

  Rapporter 2012/05

  Målet med rapporten er å beskrive hvordan bedriftenes innvandrerandeler varierer etter næring, sektor, bedriftsstørrelse og fylke i 4. kvartal 2010 og hvordan utviklingen har vært i perioden 4. kvartal 2009 til samme kvartal 2010.

  Publikasjon
 • Innvandrarane i næringslivet

  Samfunnsspeilet 2006/4

  Ein stor prosentdel av innvandrarbefolkninga etablerte i 2005 sitt eige føretak.

  Artikkel