Husholdningenes inntekter, geografisk fordeling2011

Statistikken publiseres nå sammen med Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger.

Innhold

Arkiv for Husholdningenes inntekter, geografisk fordeling - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
27. februar 2013 2011 Høyest inntektsvekst i nord
15. mai 2012 2010 God inntektsvekst i alle fylker
19. mai 2011 2009 Sterk inntektsvekst i Rogaland og Vest-Agder
20. mai 2010 2008 Stor inntektsulikhet i Oslo
13. mai 2009 2007 Inntektsnivået til aleneforsørgere er høyest i Finnmark
20. juni 2008 2006 Høyest inntekt blant pensjonister i Oslo