92388_tabell_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/inntgeo/aar
92388_tabell
statistikk
2013-02-27T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk
no
true

Husholdningenes inntekter, geografisk fordeling2011

Statistikken publiseres nå sammen med Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger.

Innhold