217261_tabell_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/inntbarn/aar
217261_tabell
statistikk
2015-06-11T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Befolkning;Sosiale forhold og kriminalitet
no
false
Kontante overføringer til barnefamilier gir en oversikt over totale utbetalinger og antall mottakere av stønader som kontantstøtte, barnetrygd og foreldrepenger.

Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)2014

Innhold