Tabell

Kontante overføringer til barnefamilier. Bosatte. Millioner kroner.1
2008200920102011201220132014
Mottakere (personer)Kontante overføringer (mill. kr)Mottakere (personer)Kontante overføringer (mill. kr)Mottakere (personer)Kontante overføringer (mill. kr)Mottakere (personer)Kontante overføringer (mill. kr)Mottakere (personer)Kontante overføringer (mill. kr)Mottakere (personer)Kontante overføringer (mill. kr)Mottakere (personer)Kontante overføringer (mill. kr)
1Feriepenger av foreldrepenger og foreldrepenger ved adopsjon er ikke med.
2Kommunal kontantstøtte er ikke inkludert.
Alle overføringer714 84130 554728 56832 088739 20032 912751 70033 854763 40034 487769 00035 212773 10036 403
Foreldrepenger ved fødsel1125 71011 342134 11512 693139 00013 540144 00014 506146 20015 117143 50015 746144 70016 832
Engangsstønad ved fødsel og adopsjon11 59738812 22741411 40039810 2003599 8003479 80034410 600387
Barnetrygd664 65014 420674 99814 589681 70014 654689 20014 723698 00014 865704 80014 956707 40014 879
Kontantstøtte280 0591 64972 6391 46268 0001 35465 6001 30863 7001 22350 5001 17650 6001 337
Overgangsstønad31 6312 26431 7572 44831 4002 52930 6002 53329 2002 51327 8002 49526 6002 482
Stønad til barnetilsyn34 27143432 42042829 70038528 40037127 90036827 30037026 700370
Utdanningsstønad4 181563 721543 700523 900543 900543 900573 60052