217263_tabell_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/arv/aar
217263_tabell
statistikk
2015-06-18T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk
no
true
Statistikken gir en oversikt over arv, avgiftspliktige gaver og arveavgift. I 2013 utgjorde gjennomsnittsarven 1,35 millioner kroner.

Arveavgift (opphørt)2013

I 2013 ble det vedtatt å avskaffe arveavgiften. Vedtaket har virkning fra 1. januar 2014. Dette er siste publisering med arveavgiftsstatistikk.

Innhold