Arveavgift (opphørt)2013

I 2013 ble det vedtatt å avskaffe arveavgiften. Vedtaket har virkning fra 1. januar 2014. Dette er siste publisering med arveavgiftsstatistikk.

Innhold

Arkiv for Arveavgift (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. juni 2015 2013 1,9 milliarder i arveavgift
18. juni 2014 2012 1,8 milliarder i arveavgift
20. juni 2013 2011 1 650 millioner i arveavgift
28. august 2012 2010 Flere får mer i arv
6. oktober 2011 2009 Mindre arveavgift
16. mars 2011 2008 1,8 milliarder i arveavgift
2. oktober 2009 2007 2,5 milliarder i arveavgift
2. juli 2008 2006 1,9 milliarder i arveavgift
5. juni 2007 2005 Flere får forskudd på arv
14. juni 2006 2004 Økning i arveavgiftsgrunnlaget
1. juli 2005 2003 Flere fikk store gaver
24. juni 2004 2002 Flest mottar arv midt i livet
26. september 2003 2001 Flere millionarvinger
27. september 2002 2000 Flere mottok arv og gaver
27. juni 2001 1999 Nye regler - uendret arveavgift