Hovedinntektstakers utdanningsnivå i 1993 og deres norskfødte barns utdanningsnivå i 2016 (alder 30-39 år)

Tilbake til artikkelen

Hovedinntektstakers utdanningsnivå i 1993 og deres norskfødte barns utdanningsnivå i 2016 (alder 30-39 år)1
  N Andel Norskfødte barn 30-39 år i 2016
  Lav utdanning Videregående Høy utdanning
1Mor eller far som har innvandret (den personen med høyest samlet inntekt i husholdningen).
2Registrert lav utdanning eller uoppgitt utdanning.
3Personer 30-39 år uten innvandrerbakgrunn.
Hovedinntektstaker har lav utdanning i 19932          
I alt 4 193 58 34 31 35
Danmark 55 33 25 44 31
Kroatia 62 73 19 55 26
Tyrkia 580 89 44 35 21
Makedonia 72 75 37 39 24
Marokko 365 87 36 34 30
India 176 34 22 22 56
Pakistan 1 865 65 37 30 33
Vietnam 451 66 18 29 53
           
Referansebefolkningen3 120 107 25 29 43 28
           
Hovedinntektstaker har høy utdanning i 1993          
I alt 1 433 20 12 18 70
Danmark 54 32 9 19 72
Sverige 57 69 7 14 79
Polen 75 49 8 13 79
Filippinene 99 64 12 22 66
India 241 46 8 11 81
Pakistan 354 12 22 20 58
Vietnam 69 10 10 10 80
           
Referansebefolkningen3 130 745 27 6 20 74

Kontakt