Tabell

Hovedinntektstakers utdanningsnivå i 1993 og deres norskfødte barns utdanningsnivå i 2016 (alder 30-39 år)1
 NAndelNorskfødte barn 30-39 år i 2016
 Lav utdanningVideregåendeHøy utdanning
1Mor eller far som har innvandret (den personen med høyest samlet inntekt i husholdningen).
2Registrert lav utdanning eller uoppgitt utdanning.
3Personer 30-39 år uten innvandrerbakgrunn.
Hovedinntektstaker har lav utdanning i 19932     
I alt4 19358343135
Danmark5533254431
Kroatia6273195526
Tyrkia58089443521
Makedonia7275373924
Marokko36587363430
India17634222256
Pakistan1 86565373033
Vietnam45166182953
      
Referansebefolkningen3120 10725294328
      
Hovedinntektstaker har høy utdanning i 1993     
I alt1 43320121870
Danmark543291972
Sverige576971479
Polen754981379
Filippinene9964122266
India2414681181
Pakistan35412222058
Vietnam6910101080
      
Referansebefolkningen3130 7452762074