Fedre og mødre med innvandrerbakgrunn (1993) og deres norskfødte sønner og døtre (2016). 30-39 år. Median yrkesinntekt som andel av median yrkesinntekt i referansebefolkningen

Tilbake til artikkelen

Fedre og mødre med innvandrerbakgrunn (1993) og deres norskfødte sønner og døtre (2016). 30-39 år. Median yrkesinntekt som andel av median yrkesinntekt i referansebefolkningen1
  Fedre 30-39 år i 1993 med minst en sønn Deres norskfødte sønner 30-39 år i 2016 Mødre 30-39 år i 1993 med minst en datter Deres norskfødte døtre 30-39 år i 2016
  N Median yrkesinntekt 1993 Andel med yrkestilknytning Median yrkesinntekt 2016 Andel med yrkestilknytning N Median yrkesinntekt 1993 Andel med yrkestilknytning Median yrkesinntekt 2016 Andel med yrkestilknytning
1Personer 30-39 år uten innvandrerbakgrunn.
Referansebefolkning 30-39 år 78 197 100 97 100 94 102 649 100 87 100 92
Landbakgrunn                    
Tyrkia 127 72 80 76 79 160 0 48 65 69
India 60 72 88 110 92 129 83 76 127 89
Pakistan 323 61 82 87 87 628 0 26 65 79
Vietnam 159 64 82 98 94 174 37 66 113 97

Kontakt