Tabell

Fedre og mødre med innvandrerbakgrunn (1993) og deres norskfødte sønner og døtre (2016). 30-39 år. Median yrkesinntekt som andel av median yrkesinntekt i referansebefolkningen1
 Fedre 30-39 år i 1993 med minst en sønnDeres norskfødte sønner 30-39 år i 2016Mødre 30-39 år i 1993 med minst en datterDeres norskfødte døtre 30-39 år i 2016
 NMedian yrkesinntekt 1993Andel med yrkestilknytningMedian yrkesinntekt 2016Andel med yrkestilknytningNMedian yrkesinntekt 1993Andel med yrkestilknytningMedian yrkesinntekt 2016Andel med yrkestilknytning
1Personer 30-39 år uten innvandrerbakgrunn.
Referansebefolkning 30-39 år78 1971009710094102 6491008710092
Landbakgrunn          
Tyrkia127728076791600486569
India60728811092129837612789
Pakistan323618287876280266579
Vietnam15964829894174376611397