Fedre og mødre med innvandrerbakgrunn (1993) og deres norskfødte sønner og døtre (2016), etter kvartilfordelt yrkesinntekt. 30-39 år

Tilbake til artikkelen

Fedre og mødre med innvandrerbakgrunn (1993) og deres norskfødte sønner og døtre (2016), etter kvartilfordelt yrkesinntekt. 30-39 år
  Fedre 30-39 år i 1993 Deres sønner 30-39 år i 2016 N Mødre 30-39 år i 1993 Deres døtre 30-39 år i 2016 N
  1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil 4. kvartil 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil 4. kvartil 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil 4. kvartil 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil 4. kvartil
I alt 25 25 25 25 25 25 25 25   25 25 25 25 25 25 25 25  
herav landbakgrunn fra                                    
Tyrkia 54 30 13 3 46 24 17 13 127 65 11 12 12 44 20 19 17 160
India 50 22 15 13 20 20 27 33 60 35 20 19 26 24 16 17 43 129
Pakistan 62 13 16 9 42 21 17 20 323 81 11 6 2 41 27 15 17 628
Vietnam 60 30 8 2 28 26 27 19 159 49 17 21 13 19 18 29 34 174

Kontakt