Tabell

Fedre og mødre med innvandrerbakgrunn (1993) og deres norskfødte sønner og døtre (2016), etter kvartilfordelt yrkesinntekt. 30-39 år
 Fedre 30-39 år i 1993Deres sønner 30-39 år i 2016NMødre 30-39 år i 1993Deres døtre 30-39 år i 2016N
 1. kvartil2. kvartil3. kvartil4. kvartil1. kvartil2. kvartil3. kvartil4. kvartil1. kvartil2. kvartil3. kvartil4. kvartil1. kvartil2. kvartil3. kvartil4. kvartil
I alt2525252525252525 2525252525252525 
herav landbakgrunn fra                  
Tyrkia5430133462417131276511121244201917160
India5022151320202733603520192624161743129
Pakistan62131694221172032381116241271517628
Vietnam603082282627191594917211319182934174