Formuesregnskap for husholdninger av norskfødte med innvandrerforeldre, etter de ti vanligste opprinnelseslandene. Gjennomsnitt og andel med beløp. 2018

Tilbake til artikkelen

Formuesregnskap for husholdninger av norskfødte med innvandrerforeldre, etter de ti vanligste opprinnelseslandene. Gjennomsnitt og andel med beløp. 20181
  Danmark Sverige Tyrkia Marokko Somalia Sri Lanka India Pakistan Vietnam Chile
  Gjennomsnitt Andel med beløp (prosent) Gjennomsnitt Andel med beløp (prosent) Gjennomsnitt Andel med beløp (prosent) Gjennomsnitt Andel med beløp (prosent) Gjennomsnitt Andel med beløp (prosent) Gjennomsnitt Andel med beløp (prosent) Gjennomsnitt Andel med beløp (prosent) Gjennomsnitt Andel med beløp (prosent) Gjennomsnitt Andel med beløp (prosent) Gjennomsnitt Andel med beløp (prosent)
1Studenthusholdninger er ikke inkludert.
Realkapital 3 905 400 86 3 770 000 80 3 126 200 78 2 424 100 58 470 000 18 3 259 200 71 5 619 100 83 4 776 500 79 3 238 900 72 1 297 900 49
Markedsverdi primærbolig 3 359 400 77 3 005 300 70 2 723 300 71 2 055 700 49 405 800 11 2 506 000 61 3 748 600 76 3 362 400 70 2 682 300 65 1 185 300 39
Markedsverdi sekundærbolig 333 200 8 298 200 10 369 100 11 344 200 8 58 000 1 724 900 19 1 793 700 33 1 332 200 26 525 000 14 90 300 4
Fast eiendom i utlandet 26 200 6 22 500 6 1 600 0 1 100 0 0 0 800 0 14 500 3 6 500 2 400 0 3 500 1
                                         
Bruttofinanskapital 1 250 100 100 2 158 900 98 283 200 99 336 700 99 78 600 92 462 700 100 958 000 100 627 000 99 508 200 100 205 000 98
Bankinnskudd 556 600 100 601 300 98 216 600 99 272 200 99 59 200 92 315 000 100 647 200 100 354 500 99 367 400 100 138 000 98
Andeler i verdipapirfond 34 600 30 101 500 25 2 900 11 11 200 12 1 300 5 17 000 35 34 300 31 11 300 20 10 400 22 7 300 17
Skattepliktig formue i utlandet ekskl. fast eiendom 8 200 6 18 600 7 300 1 900 2 0 1 1 800 3 20 600 8 7 700 3 1 700 4 200 2
Aksjar og andre verdipapir 484 000 23 835 500 22 40 500 9 31 300 9 11 800 3 85 700 12 154 400 21 193 000 16 76 800 14 9 100 6
Aksjesparekonto 54 500 16 74 300 10 2 400 4 5 500 5 2 800 2 16 900 16 49 400 19 9 100 7 17 700 15 3 400 6
                                         
Bruttoformue 5 155 500 100 5 928 900 99 3 409 400 99 2 760 700 99 548 700 92 3 721 900 100 6 577 100 100 5 403 500 99 3 747 100 100 1 502 900 99
                                         
Gjeld 1 693 400 91 1 676 700 80 1 964 800 94 1 378 300 88 386 600 66 2 244 700 95 3 164 600 96 2 692 000 94 2 216 900 95 1 180 900 91
Studiegjeld 69 100 27 62 000 21 87 600 37 102 800 40 105 500 45 264 400 76 233 200 67 148 300 47 236 900 71 151 900 56
                                         
Nettoformue 3 462 100 100 4 252 200 99 1 444 700 100 1 382 400 100 162 100 96 1 477 200 100 3 412 500 100 2 711 600 100 1 530 200 100 322 000 100
                                         
Formuesskatt 6 400 19 13 800 21 500 4 1 000 4 0 1 1 500 7 4 900 19 3 400 12 1 100 6 500 1
                                         
Andel som bor i "pressområder"   40   46   53   88   83   70   67   79   67   61
Andel parhusholdninger   49   40   51   36   13   41   46   47   37   38
Andel med minst én yrkestilknyttet   72   44   82   75   48   85   89   85   88   76

Kontakt