Formuesregnskap for innvandrerhusholdninger, etter de ti vanligste opprinnelseslandene. Gjennomsnitt og andel med beløp. 2018

Tilbake til artikkelen

Formuesregnskap for innvandrerhusholdninger, etter de ti vanligste opprinnelseslandene. Gjennomsnitt og andel med beløp. 20181
  Danmark Sverige Polen Litauen Tyskland Eritrea Somalia Irak Iran Syria
  Gjennomsnitt Andel med beløp (prosent) Gjennomsnitt Andel med beløp (prosent) Gjennomsnitt Andel med beløp (prosent) Gjennomsnitt Andel med beløp (prosent) Gjennomsnitt Andel med beløp (prosent) Gjennomsnitt Andel med beløp (prosent) Gjennomsnitt Andel med beløp (prosent) Gjennomsnitt Andel med beløp (prosent) Gjennomsnitt Andel med beløp (prosent) Gjennomsnitt Andel med beløp (prosent)
1Studenthusholdninger er ikke inkludert.
Realkapital 2 828 300 74 2 669 500 66 765 400 46 687 500 52 2 229 400 69 535 500 36 177 700 23 1 643 200 56 2 791 200 63 215 800 31
Markedsverdi primærbolig 2 485 500 61 2 373 900 54 673 800 23 598 900 22 1 957 500 53 480 400 15 157 300 5 1 347 100 39 2 246 000 53 168 300 5
Markedsverdi sekundærbolig 183 900 6 175 200 6 60 400 2 50 900 2 160 200 5 45 800 1 11 600 0 258 100 7 493 000 11 33 400 1
Fast eiendom i utlandet 57 000 9 40 100 8 6 000 2 4 300 2 25 300 4 200 0 0 0 2 600 0 9 100 2 200 0
                                         
Bruttofinanskapital 1 108 700 97 863 700 98 194 500 96 155 200 96 708 900 96 112 300 97 40 900 94 194 700 97 360 200 98 51 200 96
Bankinnskudd 482 400 97 340 500 98 151 800 96 127 800 96 400 600 96 95 300 97 35 400 94 146 000 97 217 300 98 40 600 95
Andeler i verdipapirfond 61 400 24 68 800 26 3 700 3 1 800 3 41 800 18 4 400 3 600 3 3 100 6 9 100 13 900 1
Skattepliktig formue i utlandet ekskl. fast eiendom 74 000 8 97 500 10 1 900 1 400 1 56 000 11 400 0 0 0 900 1 4 700 3 200 0
Aksjar og andre verdipapir 286 900 17 211 000 17 20 600 4 17 900 5 116 600 13 5 900 1 1 600 1 30 500 6 90 300 10 7 000 2
Aksjesparekonto 72 200 11 53 200 14 3 200 1 1 100 2 39 600 10 2 000 1 500 1 3 300 2 10 100 5 300 0
                                         
Bruttoformue 3 937 000 97 3 533 300 98 959 900 97 842 600 97 2 938 300 96 647 700 97 218 500 95 1 837 900 97 3 151 300 98 266 900 96
                                         
Gjeld 1 312 000 78 1 544 400 83 544 000 60 560 900 62 1 084 400 76 368 200 59 199 700 74 1 129 600 81 1 708 900 83 173 600 52
Studiegjeld 29 300 14 47 300 21 7 800 4 6 300 4 27 000 13 29 400 31 33 100 26 54 800 26 74 300 32 12 300 15
                                         
Nettoformue 2 625 100 97 1 988 900 99 415 900 98 281 800 99 1 853 900 96 279 600 99 18 800 98 708 200 99 1 442 500 99 93 300 98
                                         
Formuesskatt 4 900 15 3 600 9 300 2 100 1 2 700 11 200 1 0 0 400 3 1 500 6 100 0
                                         
Andel som bor i "pressområder"   37   54   37   23   35   32   55   45   59   27
Andel parhusholdninger   47   47   35   42   48   28   25   47   42   46
Andel med minst én yrkestilknyttet   60   78   85   85   75   43   43   55   60   22

Kontakt