Formuesregnskap for husholdninger, etter innvandrerbakgrunn og botid. Gjennomsnitt og andel med beløp. 2018

Tilbake til artikkelen

Formuesregnskap for husholdninger, etter innvandrerbakgrunn og botid. Gjennomsnitt og andel med beløp. 20181
  Øvrig befolkning Innvandrer med botid kortere enn 10 år Innvandrer med minimum 10 års botid Norskfødt med innvandrerforeldre
  Gjennomsnitt Andel med beløp (prosent) Gjennomsnitt Andel med beløp (prosent) Gjennomsnitt Andel med beløp (prosent) Gjennomsnitt Andel med beløp (prosent)
1Studenthusholdninger er ikke inkludert.
Realkapital 3 286 600 88 617 800 37 2 716 700 69 3 475 400 71
Markedsverdi primærbolig 2 764 200 76 541 800 17 2 279 200 58 2 728 000 63
Markedsverdi sekundærbolig 312 000 11 46 100 2 353 700 9 662 100 15
Fast eiendom i utlandet 13 000 3 9 400 2 19 900 4 10 300 2
                 
Bruttofinanskapital 1 491 000 100 174 200 94 636 500 99 729 300 99
Bankinnskudd 560 000 100 123 500 94 329 100 98 360 400 99
Andeler i verdipapirfond 59 200 32 4 500 4 35 100 18 24 700 21
Skattepliktig formue i utlandet ekskl. fast eiendom 13 400 4 13 600 2 35 100 5 10 300 4
Aksjar og andre verdipapir 672 500 22 18 700 4 153 300 12 226 900 15
Aksjesparekonto 60 800 15 3 600 2 30 300 7 24 800 10
                 
Bruttoformue 4 777 700 100 792 000 94 3 353 200 99 4 204 700 99
                 
Gjeld 1 580 200 88 526 900 57 1 374 300 86 1 985 400 91
Studiegjeld 66 000 27 17 400 12 50 200 23 145 400 48
                 
Nettoformue 3 197 500 100 265 100 96 1 978 900 99 2 219 300 100
                 
Formuesskatt 7 300 17 200 1 2 900 9 3 500 10
                 
Andel som bor i "pressområder"   29   42   47   65
Andel parhusholdninger   51   36   48   42
Andel med minst én yrkestilknyttet   65   67   70   78

Kontakt