Husholdningenes nettoformue etter hovedinntektstakers alder og innvandrerbakgrunn. 2018. Gjennomsnitt og median

Tilbake til artikkelen

Husholdningenes nettoformue etter hovedinntektstakers alder og innvandrerbakgrunn. 2018. Gjennomsnitt og median1
  Alder på hovedinntektstaker
  -24 25-34 35-44 45-54 55-66 67-79 -80
1Studenthusholdninger er ikke inkludert.
Øvrig befolkning              
Gjennomsnitt 540 000 886 700 2 142 700 3 369 300 4 550 100 4 678 300 3 608 300
Median 21 800 268 700 1 064 300 1 810 500 2 738 500 3 213 700 2 828 600
               
Innvandrer              
Gjennomsnitt 56 300 298 300 808 700 1 481 100 2 408 700 3 688 100 3 573 800
Median 1 300 23 700 78 000 171 500 796 700 2 335 900 2 542 800
               
Norskfødt med innvandrerforeldre              
Gjennomsnitt 600 900 1 593 300 3 186 100 3 840 400 5 204 800 7 157 300 3 810 600
Median 6 400 673 900 2 126 200 2 567 900 3 080 300 3 712 900 2 739 900

Kontakt